Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fornskandinavisk och samisk religion

Skapad 2016-09-13 20:35 i Sörviks skola Ludvika
Ett arbetsområde om asatron och samisk religion
Grundskola 6 Svenska Religionskunskap

I det här arbetsområdet har du möjlighet att lära dig mer om den fornnordiska asatron och hur den samiska religionen har sett ut och även hur samernas tro ser ut idag.

Kan man se spår av dessa religioner i dagens samhälle?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Kopplingar till läroplan

 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6
  Informationssökning och källkritik Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska se faktafilmer om samisk religion.

Vi ska läsa i läroboken om både fornskandinavisk och samisk religion. Vi arbetar även i vår arbetsbok med frågor kring texten.

Du får möjlighet att söka information på internet.

På svenskan arbetar vi med källkritik och där får du redskap för hur du kan arbeta källkritiskt och jämföra källor.

Vad som kommer att bedömas:

Religion:

Läraren bedömer din förmåga att beskriva grundläggande drag i de båda religionerna samt hur väl du kan resonera om hur livsfrågor i religionerna skildras.

Din förmåga att

Svenska:

I din text om religionerna bedöms din förmåga att använda egna formuleringar och typiska begrepp för ämnet.

Läraren bedömer även din förmåga att förtydliga, förstärka och levandegöra din text med estetiska uttryck, t.ex. bilder.

 

I båda ämnena bedöms din förmåga att söka information från olika källor samt din förmåga att resonera om källornas användbarhet.

 

Kopplingar till läroplan

 • Re  E 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  E 6
  Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
 • Re  E 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
 • Re  C 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  C 6
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
 • Re  C 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Re  A 6
  Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
 • Re  A 6
  Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
 • Re  A 6
  Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
 • Sv  E 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  E 6
  Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  C 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
 • Sv  C 6
  Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
 • Sv  C 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
 • Sv  A 6
  Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
 • Sv  A 6
  Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Sv  A 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Hur du får visa vad du kan:

Du har möjlighet att visa vad du kan genom att med hjälp av en affisch ni gjort tillsammans hålla ett kort föredrag för läraren. Där presenterar ni de grundläggande dragen i fornskandinavisk och samisk religion samt hur olika livsfrågor skildras i religionerna. Ni ska även presentera om och hur det finns spår av religionerna i dagens samhälle.

På affischen visar du din förmåga att kombinera text med t.ex. passande bilder.

I din presentation förklarar du hur du gått till väga med informationssökning och källornas användbarhet. Du ska också skriva källhänvisningar.

Matriser

Re Sv
Ludvika Pedagogisk planeringsmall

Religion

Fornskandinavisk och samisk religion Källkritik
 • Re  4-6   Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6   Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Kunskapskrav för betyget E islutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C islutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A islutet av årskurs 6
Fornskandinavisk & samisk religion
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.

Svenska

Källkritik Kombinera estetiska uttryck med text
 • Sv  4-6   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Sv  4-6   Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
Kunskapskrav för betyget E islutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget C islutet av årskurs 6
Kunskapskrav för betyget A islutet av årskurs 6
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Sammanställningar
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord- och begrepp
Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
Kombinera text & annan estetik
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt sätt kan eleven förstärka och levandegöra sina texters budskap
Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: