Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - läsa och skriva

Skapad 2016-09-13 21:19 i Ekbergaskolan Västerås Stad
Vi arbetar kontinuerligt under läsåret med att utveckla förmågorna läsa och skriva.
Grundsärskola 1 – 3 Svenska

Vi arbetar kontinuerligt under läsåret med att utveckla förmågorna läsa och skriva. 

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • GrSär lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte läsa, förstå och reflektera över olika texter,
 • Sv
  Syfte skriva texter för olika syften och mottagare,
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas? Din förmåga att:

 • läsa texter med kända ord och bekant innehåll
 • förstå det du har läst
 • skriva ord och meningar
 • skriva och strukturera texter
 • skriva för hand eller med digitala verktyg

Hur ska det bedömas?

Vi kommer att bedöma hur långt du har kommit i din läs- och skrivutveckling med hjälp av "God läsutveckling" och "God skrivutveckling" (matriser av Ingvar Lundberg). Vi följer din läs- och skrivutveckling genom att fylla i matriserna God läsutveckling och God skrivutveckling

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva ..
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  E 6
  Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
 • Sv  E 6
  Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
 • Sv  E 6
  Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.

Undervisning och arbetsformer

Vi gör olika övningar på Ipads, smartboard, dator och i arbetsböcker, både tillsammans och individuellt, där du utifrån din utvecklingsnivå tränar på:

 • språklig medvetenhet
 • bokstävernas form, ljud samt ljuda samman dem till ord
 • att lyssna ut vilka bokstavsljud som finns i ord och skriva dem 
 • skriva texter med mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt
 • läsa böcker samt visa att du har förstått bokens innehåll
 • lyssna på böcker, prata om bokens innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva ..
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
 • Sv  1-6
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Matriser

Sv
God skrivutveckling

Stavning
Meningsbyggnad och textform
Funktionell skrivning
Skapande skrivning
Högre
När jag stavar svåra ord så kan jag antingen ljuda eller använda regel. Jag kan också jämföra med andra liknande ord och se på ordet om jag gör rätt.
Jag kan skriva en text så att nästan vem som helst kan förstå
Jag kan bearbeta min text och arbeta medvetet med språket för att anpassa texten till en tänkt läsare.
Jag kan skriva dikt som framkallar stämningar
Jag kan direkt plocka fram ord eller delar av ord ur minnet.
Jag kan skriva olika texter för olika läsare så att de förstår.
Jag kan skriva faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor.
Jag kan uttrycka både mina egna och andras känslor i skrift.
Jag skriver sällan isär ord,
Jag kan skriva sammanhängande, längre texter med tydlig handling och med rubriker och avslutning.
Jag kan skriva en redovisning av ett projektarbete, ett musei- eller ett studiebesök.
Jag skriver målande och detaljerat om både inledning, händelse och avslutning.
Jag kan avstava ord.
Jag kan skriva på dator och använda ordbehandlingsprogrammet. Jag använder målande ord när jag skriver.
Jag kan formulera frågor inför en intervju med någon som arbetar eller är pensionär.
Jag kan skriva en dialog och visa vad folk säger till varandra.
Jag kan stava vanliga svårstavade ord rätt (sjunga, kärlek, göra, djur).
Jag skriver snabbt och säkert. Ibland blir det berättelser på flera sidor.
Jag kan använda stödord eller tankekarta när jag skriver en faktatext.
Jag kan skriva en längre berättelse med både inledning, händelse och avslutning.
Jag klarar ofta att stava dubbelteckning rätt.
Jag kan få meningarna att hänga ihop.
Jag kan skriva referat från möte.
Jag kan skriva en längre berättelse med fantasi och påhittade saker.
Jag kan skriva två- och ibland flerstaviga ord rätt.
Jag använder många olika ord och har inte samma ord hela tiden.
Jag kan skriva en recension av en bok jag läst.
Jag kan själv komma på en berättelse och skriva den men den blir inte lång.
Jag kan skriva korta ord.
Jag skriver både långa och korta meningar. Ibland rättar jag mig själv.
Jag kan skriva svar på frågor i mina skolböcker.
Jag kan skriva en liten berättelse jag fått höra men använder inte så många ord,
Jag blandar inte små och stora bokstäver när jag skriver.
Mina meningar är ibland långa och komplicerade.
Jag kan skriva dagbok.
Jag kan skriva saker på en teckning för att förklara vad den föreställer.
Jag gör mellanrum mellan orden.
Jag kan skriva många meningar med många olika ord. Det går ganska fort.
Jag kan skriva en lapp att sätta upp på anslagstavlan om t.ex. en bortsprungen katt.
Sådant som jag berättar får någon skriva ned.
Jag skriver ord med egen stavning.
Jag kan sätta punkt och stor bokstav men gör fel ganska ofta.
Jag kan skriva ett meddelande till klassen om något som ska hända.
Jag kan skriva en enkel mening.
Jag kan skriva ett tackbrev.
Jag kan skriva några ord.
Jag kan skriva ett enkelt brev till någon i familjen eller någon jag känner väl.
Jag kan skriva ett vykort till en vän eller någon i familjen för att berätta vad jag gör.
Jag kan skriva korta sms.
Jag kan skriva enkla meddelande på datorn.
Jag kan skriva meddelande och sätta på kylskåpsdörren.
Jag kan skriva enkla vykort eller julkort.
Jag ska skriva minneslapp när vi ska handla och önskalista till julen.
Jag kan skriva skyltar till mitt rum som Välkommen, Här bor jag.
Start
Jag sätter mitt namn på teckningar.

Sv
God läsutveckling

Lässchema

Fonologisk medvetenhet
Ordavkodning
Flyt i läsningen
Läsförståelse
Läsintresse
Jag kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt.
Jag hinner med att läsa textremsorna på TV.
Jag läser engagerat och länge.
Jag berättar och kommenterar ofta sådant som står i tidningen.
Jag kan läsa ord som tjugo, stjärna och skylt.
Jag kan läsa en hel bok med lite mer text och färre bilder.
Jag kan läsa kritiskt och reflekterande.
Jag tar initiativ till läsaktiviteter i klassen.
Jag kan läsa ord som inte finns, t ex fim, sölk, kag.
Jag kan läsa en hel bok med enkel text och med många bilder på egen hand.
Jag kan läsa böcker på mer än 100 sidor med nästan enbart text.
Jag känner till många boktitlar och författare.
Jag kan läsa ord som spruta, struts, krita.
Jag läser barnserier.
Jag kan läsa och förstå text i dagstidningar.
Jag är en riktig bokslukare.
Jag prövar att läsa okända ord på egen hand.
Jag rättar mig själv när jag läser.
Jag klarar att övervaka min egen läsning.
Jag läser hellre än håller på med andra aktiviteter.
Jag kan läsa ord som spel, gris, blöt.
Jag kan läsa meningar som "Musen hette Max och bodde i en liten papplåda".
Jag kan söka fakta i olika källor.
Jag läser gärna för andra.
Jag kan hitta på egna ord som alla börjar på samma ljud.
Jag kan läsa ord som busa, leka, måla.
Jag kan rita en händelsekarta över innehållet i en berättelse.
Jag går ofta till biblioteket på eget initiativ.
Jag kan höra vilket nytt ord det blir om o i sol byts ut mot i, då blir det sil.
Jag kan läsa ord som is, sol, räv.
Jag kan läsa enkla meningar som "Mia leker med Max".
Jag kan uppfatta den "röda tråden" i en berättelse.
Jag gillar att få böcker i present.
Jag känner igen vanliga småord som jag, hej, och.
Jag kan läsa vanliga ord med flyt, t ex bok, sol, spel.
Jag kan läsa och följa en anvisning.
Jag väljer spontant att läsa på egen hand.
Jag försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten.
Jag kan "läsa mellan raderna".
Jag lånar gärna hem böcker från biblioteket/ klassbiblioteket.
Jag kan koppla det jag läst till egna erfarenheter och tidigare kunskap.
Jag pratar gärna och ställer frågor om det jag läst.
Jag kan lägga till ett ljud och höra vilket nytt ord det blir s+kor blir skor.
Jag kan läsa och förstå ett helt stycke.
Jag kan ta bort ett ljud och höra vad som blir kvar, t ex leka -l blir eka.
Jag känner igen ordbilder på skyltar och förpackningar.
Jag frågar gärna och vill veta vad nya ord betyder.
Jag kan dela upp ordet bil i b-i-l och måla i m-å-l-a.
Jag kan läsa mitt eget namn och andra namn jag känner igen.
Jag kan läsa och förstå en lång mening, t ex "Musen heter Max och bodde i en liten papplåda".
Jag kan ljuda ihop s-ö-t till söt och m-u-s till mus.
Jag kan namnen på fler än 8 bokstäver.
Jag kan höra att fel, fyra och fisk börjar på f och att bok, tak och sjuk innehåller k.
Jag kan läsa och förstå en enkel mening, t ex "Mia leker med Max".
Jag kan höra vilket första ljudet i ord är, t ex m-mat, och s-sol.
Jag kan läsa enkla ord och första vad de betyder.
Jag kan klappa antal stavelser i ord, t ex ko (1), må-la (2).
Jag blir glad när vi läser tillsammans.
Jag kan höra rim, jag kan rimma.
Jag vill gärna lyssna på sagor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: