Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rädda ägget - HT 2016

Skapad 2016-09-13 21:49 i Härryda
Rädda ägget är ett teknikprojekt. Syftet med projektet är att ni ska förstå vilka konstruktioner som är hållfasta och stabila. I arbetet ingår det att bygga en modell samt utvärdera och omarbeta er konstruktion på ett vetenskapligt sätt. Ni ska också kunna dokumentera er modell.
Grundskola 5 Teknik

Rädda ägget är ett kreativt och praktiskt projekt i ämnet teknik. Arbetet går ut på att bygga en konstruktion som ska rädda ett rått ägg, som släpps från Blå trappan, att gå i kras.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik och förmåga att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt.

Arbetsformer

Du kommer att ingå i en mindre grupp elever som ska utarbeta en hållbar konstruktion för ert ägg. Ni kommer att få pröva och ompröva ert bygge för att kunna förbättra hållfastheten. Ni ska under arbetets gång dokumentera ert arbete i text, bild (och ev. film) för att sedan göra en tydlig presentation av detta att presentera inför klassen. Klassen kommer också delta i tävlingen "Rädda ägget" men den delen är en rolig bonus och inte ett viktigt bedömningstillfälle.

Bedömning

Jag kommer att bedöma er förmåga att samarbeta i grupp, hur ni tillsammans kan komma på förslag på olika tekniska lösningar och göra en ritning till dessa. Jag kommer även att titta på ert slutresultat samt bedöma er skriftliga presentation av hela arbetet. Vi kommer använda oss av kamratbedömning. 

Regler för tävlingsdelen av "Rädda ägget"🐣:

 - De ägg som klarar falltestet skall visas upp och knäckas av inom en minut efter landning.

- Konstruktionen, dvs ägget plus ev hölje och stötdämpande material skall falla eller sväva fritt (från blå trappan), det får alltså inte firas ner hängande i ett snöre eller något liknande.

- Däremot får man hitta på lösningar som bromsar upp fallet. Konstruktionen måste dock landa inom landningsplatsens gränser (ca 4 x 4 m).

- Inget stötdämpande material får ligga på landningsplatsen

- Konstruktionen får inte vara större eller tyngre än att den lätt kan bäras av en person (maxvikt ca 5 kg)

- Konstruktioner som kan medföra fara för liv och egendom är ej välkomna

- Varje grupp ska ha 1 st materiallista, 1 st ritning med instruerande text (och ev. en film som visar när man testar konstruktionen). 

- Gruppen ansvarar själva för att få ihop material.

- Alla i gruppen ska även vara delaktiga när ni redovisar för de andra. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: