Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 9

Skapad 2016-09-13 23:22 i Västra Stenhagenskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Teknik
Välj ett föremål som du tycker om och motivera så att dina kamrater vet varför ditt föremål är viktigt för dig och samhället

Innehåll

SYFTE: Du ska jobba med denna uppgift för att du ska utveckla dina kunskaper om:

-Teknikområdets begrepp och uttryck

-Värdera konsekvenser av olik teknikval för individ, samhälle och miljö

-Analysera driftkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

CENTRALINNEHÅLL: 

-Använd anpassade ord och begrepp för att berätta och samtala om ditt föremål

-Ditt tekniskt föremåls utvecklings faser: identifiering av behov, undersökning, hur faserna i arbetsprocessen samverkar

-Dokumentera ditt arbete i form av manuella, digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler.

Enkla skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

-Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

-Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer

 

Vi jobbar med uppgiften under v.36-42

- Tittar på filmer

-Diskussion med kamrater och lärare

-Använda internet, teknik boken och andra böcker från bibliotek 

-Intervju med experter

 

 

Teknikuppgift åk 9

Välj ett föremål och leta efter fakta om det.

Din inlämningsuppgift ska ha:

 • Första sidan ska innehålla en bild på ditt valda föremål, ditt namn, skolans namn, läsår och ämnets namn
 • Innehållsförteckning
 • Innehåll:
 1. Inledning(varför du har valt just det föremålet)
 2. Historia om föremålet (Uppfinnare, när uppfanns den?, var uppfanns den?, - Vad används den till?
  , Varför uppfanns uppfinningen vid just den tidpunkten? Vilket behov fanns?
  , Hur tror du att samhället skulle se ut idag om inte uppfinningen hade
  uppfunnits?)

 3. Utvecklingen av föremålet
 4. Funktionen, hur den fungerar och använd ämnesspecifika begrepp 
 5. Egen skiss av utseendet med namn på olika delar
 6. Föremålets påverkan på individen, samhället och miljön(fördelar och nackdelar)
 7. Vilken eller vilka förbättringar kan du komma med som förslag
 • Källor 
 • Frågor till dina klasskamrater

När du har lämnat in din skriftliga uppgiften ska du bygg en modell av ditt föremål

 

Bedömning: Läraren kommer att bedöma varje del av din beskrivning

Tekniska lösningar
       
Formulera & välja alternativ
Dokumentera
 
Teknikutveckling & drivkrafter
Konsekvenser

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: