Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 5 Vattholma skola.

Skapad 2016-09-14 05:23 i Vattholmaskolan Uppsala
Planering för So i åk 5
Grundskola 5 Historia Samhällskunskap Geografi Religionskunskap

Under läsåret  arbetar vi med samtliga so-ämnen; Geografi, Samhällskunskap, Religion och Historia.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 • Studieteknik
 • Geografi: Europa, Norden
 • Urbefolkningen: Samerna
 • Religionerna Kristendom och Judendom
 • Historia: Vasatiden
 • Samhällskunskap: Vad som händer omkring oss (nutidsorientering), Lagar och regler, Kommunikation och information, Eu, Ekonomi, Demokratiska beslut.

Hur arbetar vi?

 • Studieteknik - Vi läser om olika tekniker i vårt material, diskuterar, svarar på frågor och ser på filmer.
 • Geografi: Europa -  vi jobbar i grupper. Vi "reser" i Europa och utforskar tillsammans. Norden - Vi läser, diskuterar, jobbar både i grupp och enskilt, ser på Geografens testamente och andra faktafilmer. Ni arbetar med ett nordiskt land i grupper som ni presenterar för varandra i klassen. Vi arbetar också med namngeografi och avslutar med ett kartprov på Norden.
 • Urbefolkningen: Samerna - Vi läser i våra samehäften, ser på filmer och diskuterar samt gör en individuell skrivuppgift.
 • Religionerna: Kristendom och Judendom - Vi läser i "Puls religion" om Kristendomen och Judendomen, svarar på instuderingsfrågor, ser på filmer och diskuterar. Vi avslutar med ett prov. 
 • Historia: Vasatiden - Vi läser i "Puls historia", ser på filmer och diskuterar. Ni gör ett text- och bildporträtt om Gustav Vasa och vi gör ett grupparbete om Vasatiden, översikt samt fördjupning och presenterar detta i PP för varandra i klassen.
 • Samhällskunskap: Vad som händer omkring oss (nutidsorientering), Lagar och regler, Kommunikation och information - Vi läser, ser på filmer, diskuterar och svarar på tillhöranade frågor. Under hela läsåret ser vi regelbundet på Lilla aktuellt och svarar på nutidsfrågor. Under vårterminen presenterar ni varsin nyhetsartikel muntligt och skriftligt efter arbetsgång.

Så bedömer jag era kunskaper:

Att ni deltar aktivt i undervisningen och tar ansvar för de uppgifter som presenteras och står på planeringen. Vi lärare följer upp ert arbete genom att se på processen när ni jobbar. Vi följer upp era böcker och inlämningar och tar del av era redovisningar.

 

 

Uppgifter

Matriser

Hi Re Sh Ge

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Geografi
Mål
Samhällskunskap
Mål
Religion
Mål
Historia
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: