Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund År 5

Skapad 2016-09-14 05:35 i Vattholmaskolan Uppsala
Den här planeringen gäller för hela läsåret. Vi ska prata om hur vi är mot varandra och hur vi vill att andra är mot oss.
Grundskola 5 SO (år 1-3)
Jag, kompisarna och skolan

Vad gör dig glad, ledsen, arg eller rädd? Vad gör dina kompisar glada, ledsna, arga eller rädda? Hur är en bra kompis? Hur ska vi vara mot varandra? Varför finns det regler och vilka regler har vi på vår skola? Varför har vi de regler vi har?

För att du ska lära dig saker behöver du känna dig själv och vara stolt över den du är. Alla behöver ha kompisar. För att alla ska må bra och lära sig så mycket som möjligt i skolan krävs att man kan samarbeta, visa hänsyn, följa gemensamma regler mm. Allt det här ska du få arbeta med i det här arbetsområdet som vi kommer att arbeta med under hela läsåret.

Innehåll

Syfte - förmågor som ska utvecklas

Läroplanen Lgr 11 i ämnet samhällskunskap säger att "undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt."

Mål

Du ska:

 • berätta hur en bra kompis ska vara (sitt egna förhållningsätt och hur man är mot andra.)
 • våga ta ställning i etiska frågor.
 • veta vad samarbete innebär.
 • veta vad ordet respekt betyder.
 • visa förståelse och inlevelse för andras sätt att tänka och vara.
 • kunna skolans regler och visa förståelse för varför vi har regler.
 • känna till FN och barnkonventionen.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • delta i diskussioner
 • se på forumsspel av lärarna
 • delta i charader och korta dramatiseringar
 • se på filmer
 • ta ställning i olika frågor genom att svara ja eller nej på olika påståenden
 • vara med på firandet av FN-dagen, där vi tar upp barnkonventionen
 • delta i bestämmandet av klassens och skolans regler 
 • träna samarbete genom pararbeten i olika uppgifter
 • träna samarbete i våra faddergrupper
 • ha hemlig kompis under perioder

 

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper genom:

 • aktivt deltagande i diskussioner
 • att kunna motivera ditt ställningstagande i olika påståenden
 • rita och skriva i olika uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: