Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokcirklar

Skapad 2016-09-14 07:34 i Äsperödsskolan F-6 Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Finns det något mer underbart än att försvinna in i en fantastiskt spännande bok? Ja, att dela denna upplevelse med någon annan! Vi ska arbeta med bokcirklar, där en liten grupp elever läser samma bok, diskuterar innehållet och arbetar med boken tillsammans.

Innehåll

Bokcirklar

Vi ska under en period på fem veckor arbeta med bokcirklar. Eleverna blir indelade i grupper á 3-4 och tilldelas en lämplig bok. Varje lektion inleds med att eleverna går in i vårt svenska classroom. Där finns inför varje arbetspass ett nytt dokument med frågor. En del av frågorna ska eleverna fundera kring och svara på innan läsningen, en del under läsningen och en del i slutet av lektionen. Frågorna är av öppen karaktär, och syftar till att stimulera elevernas förmåga att dra slutsatser och uttrycka sina åsikter och tankar. 

En del frågor kommer att handla om språkets uppbyggnad, och syfta till att utveckla elevernas förmåga att bygga meningar med bisatser, sambandsord, skiljetecken etc.

Vi arbetar med detta ett pass i veckan á 80 minuter. Eleverna ska under dessa veckor ta hem böckerna och läsa de sidor som gruppen tillsammans bestämmer. Detta kräver att eleverna funderar på hur mycket man måste läsa varje vecka för att hinna klart boken under arbetsperioden. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv SvA
Kul att läsa skön litteratur!

Syfte

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
På väg
Enkel
Utvecklad
Välutvecklad
Skönlitteratur - Läsa
Du fastnar på många ord när du ska läsa och vet inte riktigt hur du ska göra för att komma vidare.
Du kan läsa skönlitteratur med flyt. Du använder metoder som fungerar ganska bra. Du har strategier för hur du ska göra om du inte med en gång kan läsa ett ord. Du kan t ex. ljuda.
Du kan läsa skönlitteratur med bra flyt. Du använder metoder som fungerar bra. Du har olika strategier för hur du ska göra om du inte med en gång kan läsa ett ord. Du kan t ex. ljuda, läsa om osv.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket bra flyt. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Skönlitteratur - läsförståelse
Du kan ännu inte berätta om det du läst för du har svårt att förstå det du läser.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet i texten på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kan berätta om vad du läst i texten och vad du kan läsa mellan raderna dvs. du kan anta vissa saker av det du läser.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kan berätta om vad du läst i texten och vad du kan läsa mellan raderna dvs. du kan anta vissa saker av det du läser. Du kan beskriva miljö och personer, du kan delge dina egna reflektioner om det lästa.
Läsa högt
Du läser inte högt när någon lyssnar.
Du läser högt för en vuxen.
Du läser högt för en processgrupp, årskurs eller någon annan grupp av elever.
Du läser högt för en grupp okända t ex. i samverkan med andra arbetslag eller på "Öppet hus".
Boksamtal
Du sitter med, men deltar inte i samtalet kring det lästa.
Du svarar på frågor om det lästa utifrån någon av lässtrategierna med korta svar.
Du svarar på frågor utifrån flera av lässtrategierna och berättar lite mer om vad det lästa handlar om.
Du svarar på frågor utifrån alla av lässtrategierna och berättar mer utvecklat vad det lästa handlar om.
Läsa skönlitteratur på engelska
Du fastnar på många ord när du ska läsa och vet inte riktigt hur du ska göra för att komma vidare.
Du kan läsa skönlitteratur med flyt. Du använder metoder som fungerar ganska bra. Du har strategier för hur du ska göra om du inte med en gång kan läsa ett ord. Du kan t ex. ljuda.
Du kan läsa skönlitteratur med bra flyt. Du använder metoder som fungerar bra. Du har olika strategier för hur du ska göra om du inte med en gång kan läsa ett ord. Du kan t ex. ljuda, läsa om osv.
Du kan läsa skönlitteratur med mycket bra flyt. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Muntlig presentation (eng)
Du sitter med, men deltar inte i presentationen.
Du deltar aktivt i presentationen och kan uttrycka dig med enkla ord och meningar för att den som lyssnar kan förstå. Du kan använda minst en strategi när du stöter på problem. T.ex. Använda kroppspråk om du inte kan ett visst ord eller en mening.
Du deltar aktivt i presentationen och kan uttrycka dig med enkla ord och meningar för att den som lyssnar kan förstå. Du kan använda ett par strategier när du stöter på problem. T.ex. Använda kroppspråk om du inte kan ett visst ord eller en mening.
Du deltar aktivt i presentationen och kan tydligt uttrycka dig med engelska ord meningar. Du kan använda flera olika strategier när du stöter på ord eller meningar du inte förstår. T.ex. bilder, kroppspråk, rita och peka.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: