Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturresurser (HT16)

Skapad 2016-09-14 08:32 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 7 – 9 Geografi

Vi har ett jordklot som ska räcka till hela jordens befolkning. Vet du hur mycket du förbrukar av jorden resurser? Tror du Sverige förbrukar mer eller mindre än andra länder? Det ska vi ta reda på!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Under terminens första veckor, fram till och med vecka 39, kommer vi arbeta med geografi. Fokus är hur människan använder mark och vatten genom näringarna gruvdrift, jordbruk och fiske. Vi har en planet vars resurser ska räcka även i framtiden. För att göra medvetna val är det därför viktigt att ha kunskaper om miljö- och utvecklingsfrågor samt fundera på lösningar på olika problem.

Det är alla människors ansvar att ta hand om jorden så att en hållbar utveckling är möjlig. Under SO-lektionerna kommer vi att fokusera på hållbar utveckling utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samspelet mellan människa, samhälle och natur är viktigt för att skapa en hållbar utveckling.

Hur ska vi lära oss detta?

Du kommer att få:

 • Göra en fältstudie till Lekombergs gruva
 • Lyssna på genomgångar
 • Se filmen Home
 • Läsa i Geografi 7-9
 • Diskutera i mindre grupp och i helklass
 • Söka information från geografiska källor

Vad som kommer att bedömas:

Arbetsmomenten är till för att du ska få chans att visa

 • Hur väl du har kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur genom att föra resonemang om orsaker och konsekvenser
 • Hur väl du kan använda dig av ord och begrepp vi gått igenom
 • Hur väl du kan föra resonemang om produktions-, handels- och transportmönster
 • Hur väl du kan undersöka omvärlden genom att använda kartor, tabeller och diagram
 • Hur väl du har kunskaper om olika platser genom att läges- och storleksbeskriva dem
 • Hur väl du kan resonera om hållbarhetsfrågor genom att ge förslag på lösningar där konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Hur du får visa vad du kan:

Vi kommer ha skriftliga resonemang under arbetsområdets gång och muntliga övningar på lektionerna. Du kommer framför allt att få möjlighet att utveckla din analysförmåga och din begreppsförmåga. Avslutningsvis kommer att ha en skriftlig bedömningsuppgift där du ska utgå från olika geografiska källor och använda dina kunskaper om naturresurser och hållbarhetsfrågor.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplan

 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge
  Syfte värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
 • Ge  7-9
  Livsmiljöer Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
 • Ge  7-9
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
 • Ge  7-9
  Miljö, människor och hållbarhetsfrågor Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  E 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  E 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  E 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ge  E 9
  Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  E 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  C 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  C 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  C 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
 • Ge  C 9
  Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  C 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
 • Ge  A 9
  Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
 • Ge  A 9
  Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
 • Ge  A 9
  Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
 • Ge  A 9
  Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
 • Ge  A 9
  Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: