Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättelser - Att berätta och beskriva

Skapad 2016-09-14 09:33 i Strandängsskolan F-9 Båstad
En uppstart i skrivande på högstadiet. Skrivprocessen, hinderschema och karaktärsschema ingår.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Vad är skillnaden på att berätta och beskriva? Hur skapar man en karaktär? Hur bygger man upp händelseförloppet i en berättelse? Detta kommer vi att arbeta med och öva. Vi kommer också att lära oss ge respons och bearbeta våra texter.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Kopplingar till läroplan

  • SvA
    Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • SvA
    Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • SvA
    Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Hur väl du kan "kommunicera och uttrycka sig i skrift" kommer jag att titta på i din berättelse. Den skall vara intressant/spännande att läsa. Du skall formulera dig på ett sätt så att den blir lätt att förstå. Du skall ha en inledning som lockar till fortsatt läsning, ha en tydlig handling där du följer hinderschemat. Du skall ha med både person- och miljöbeskrivningar och ditt slut skall passa in i handlingen.

Hur väl du kan "anpassa texten till syfte, mottagare och sammanhang" kommer jag att bedöma utifrån hur väl du har följt instruktionerna när du byggt upp din berättelses handling. ( Kan du exempelvis besvara frågorna om varför du skriver texten, till vem den riktar sig och i vilka sammanhang den skall läsas?) Jag bedömer också i vilken utsträckning din text motsvarar kraven för textgenren. Det innefattar också din förmåga att ge och ta respons.

Din förmåga att uttrycka dig på korrekt svenska och använda ett rikt ordförråd bedöms kring din förmåga att "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer". Jag förväntar mig att du kan använda meningsbyggnad, skiljetecken och styckeindelning på ett korrekt sätt samt ha en textuppbyggnad där det går att följa den röda tråden.
Du visar också i din text att du behärskar verbhantering när det gäller böjning och tempus.
Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

Jag kommer att ha genomgångar om Skrivprocessen, hur man börjar och slutar en berättelse, hur man bygger upp en huvudkaraktär och hur ett hinderschema fungerar. Jag kommer också att gå igenom hur man gör förarbetet till en berättelse och leda er bit för bit genom berättelsen.

Vi kommer att arbeta med ordklassen verb, titta på regelbundna och oregelbundna verb och hur man använder presens och preteritum. Vi kommer också att titta på hur man kan använda olika verb för att skriva omväxlande berättelser.
Vi kommer också att repetera hur man använder olika skiljetecken och regler för att skriva dialoger.

Ni kommer därefter att påbörja ett eget skrivande, där ni skall följa alla steg i en skrivprocess med planering/förarbete, kladdskrivande, respons, rättning/korrigering av text och renskrivning.

Dokumentation

Efter arbetsområdet kommer du som elev  och jag som lärare att utvärdera din insats. I din matris som heter svenska A markerar jag hur långt du kommit i skrivprocessen och du får en framåtsyftande kommentar. Som elev utvärderar du med hjälp av frågeställningar som du får av mig.

Matriser

SvA
Svenska som andraspråk åk 7-9

Förmåga

att formulera sig och kommunicera i skrift, att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
F
E
C
A
språkbruk
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
språkbruk
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
ge och ta emot respons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: