Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få- Idrott och hälsa 1 - 3 Friluftsliv och utevistelse 16/17

Skapad 2016-09-14 10:24 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Friluftsliv och utevistelse
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa
...

Innehåll

Syfte

Röelseglädje ute!

Känna dig trygg när du är ute.

Orientera i närmiljö.

Ta hänsyn i naturen och under lek och spel vid utevistelser.

Kopplingar till läroplan

 • Idh
  Syfte röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh
  Syfte planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh
  Syfte genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh
  Syfte förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Innehåll

Du kommer att få arbeta med:

 • att förflytta dig med hjälp av bilder och kartor över skolgården, idrottshallen och runt vår skola
 • bildkartor inför skoljoggen.
 • genomföra olika friluftsaktiviteter

Kopplingar till läroplan

 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Allemansrättens grunder.
 • Idh  1-3
  Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Redovisning

Du kan orientera i närmiljön med hjälp av vuxen eller kamrat. 
Du känner till de vanligaste symbolerna på kartan; start, mål, kontroll.
Du kan orientera i närmiljön individuellt.
Du känner till allemansrätten.Du kan leka och röra dig i natur och utemiljö.

 

Kunskapskrav för betyget E i åk 6.

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler. Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

 

Matriser

Idh
Natur- och utemiljö. Att orientera. Rättigheter och skyldigheter i naturen. Säkerhet och hänsynstagande. åk 1-3

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Natur och utemiljö
Förmågan att kunna leka och röra sig i natur- och utemiljö
 • Idh  1-3
Jag kan leka och röra mig i natur- och utemiljö.
Jag kan leka och röra mig i naturen och visar att jag känner mig trygg.
Jag kan med god anpassning leka och röra mig i natur- och utemiljö och jag visar att jag känner mig trygg.
Att orientera
Förmågan att kunna orientera sig i närmiljön med hjälp av vuxen eller kamrat till att orientera individuellt. Att känna till de vanligaste symbolerna på kartan; start, mål, kontroll.
 • Idh  1-3
Jag kan med viss säkerhet orientera mig i närmiljön med hjälp av vuxen eller kamrat.
Jag kan med relativt god säkerhet orientera mig i närmiljön med hjälp av kartor. Jag har kunskap om de vanligaste symbolerna på kartan.
Jag kan med god säkerhet orientera mig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
Rättigheter och skyldigheter i naturen.
Förmågan att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Känna till något om vilka skyldigheter vi har när vi vistas i naturen, ex vilka växter man får plocka, att man inte får skräpa ner eller göra upp eld var som helst i naturen. Känna till allemansrätten.
 • Idh  1-3
Jag visar förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Jag känner till allemansrätten.
Jag visar förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Jag känner till allemansrätten och något om våra skyldigheter vi har i naturen.
Jag visar god förmåga att vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. Jag känner väl till allemansrätten och våra skyldigheter som denna innebär.
Säkerhet och hänsynstagande
Förmågan att kunna anpassa sitt beteende till olika normer och regler. Kunna använda material på ett säkert sätt. Kunna följa de instruktioner son ges.
 • Idh  1-3
Jag visar till viss del säkerhet och hänsyn i aktiviteter för att klara av att ta hand om mig själv. Jag vet till viss del hur man använder material på ett säkert sätt.
Jag visar säkerhet och hänsyn i aktiviteter för att klara av att ta hand om mig själv. Jag vet hur man använder material på ett säkert sätt.
Jag visar god säkerhet och hänsyn för att jag ska klara av att ta hand om mig själv. Jag vet hur man använder material på ett säkert sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: