Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik, ht 2016

Skapad 2016-09-14 10:46 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Om gener, deras funktion och deras nedärvning
Grundskola 9 Biologi

Varför har några rakt hår och andra krulligt? Vem var mördaren? Kan generna bestämma hur smart man blir? Vågar man äta DNA? Dessa och många andra frågor besvaras av GENETIK. Och hur har de levande organismerna blivit som de är? Evolutionsteorin ger ett svar.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet:

Vi jobbar med området under vecka 45 - 50. Vi har gemensamma genomgångar och gruppdiskussioner och gör några praktiska övningar. Du får jobba med biologibokens text och material på Internet. Dina kunskaper examineras och bedöms under vecka 49 och 50. 

Matriser

Bi
Översikt och bedömning på området genetik

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Utvecklas i att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi.
3. Informationssökning och källkritik
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet
Utvecklas i att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll
Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker. Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
4. Användning av informationen
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Utvecklas i att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället
Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö
10. Kunskaper om ärftlighet och livets utveckling och användning av biologins begrepp, modeller och teorier
Du har grundläggande kunskaper om genetik och evolution och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om genetik och evolution och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om genetik och evolution och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft
Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik. Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
14. Förståelse av naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse
Du kan ge exempel på och beskriva några upptäckter inom genetik och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter inom genetik och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du kan förklara och generalisera kring några centrala upptäckter inom genetik och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: