Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Äventyrsveckan

Skapad 2016-09-14 11:05 i Hagalundskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde där du tränar att läsa och skriva på olika sätt.
Grundskola 6 Svenska

"Innan klassen splittras ska de åka på en äventyrsvecka i Värmland. Amanda ser inte fram emot det. Hon har ingen riktig vän i klassen och får ständigt små pikar. Värst av alla är Philip. När de ska ha forsränning hamnar Amanda och Philip i samma båt. En olycka sker och Amanda och Philip kommer ifrån de andra. Ensamma ute i vildmarken tvingas de samarbeta för att överleva i regnet och kylan." Detta är baksidestexten på Äventyrsveckan, skriven av Sofia Nordin.

Innehåll

Arbetsområde

Vi ska läsa Äventyrsveckan i klassen. Vi kommer att läsa och lyssna på varandra. Efter varje kapitel jobbar vi med frågor om det vi har läst. Vi diskuterar och pratar om det som händer i boken.

Du kommer också att få lära dig att läsa och skriva olika sorters texter t ex resedagbok, protokoll, recensioner, biografi och självbiografi.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Elevens mål

Jag ska:

 • kunna skriva olika typer av texter där jag kan uttrycka känslor, kunskaper och åsikter samt illustrera texter.
 • kunna skriva texter med begripligt innehåll där jag använder stavning och skiljetecken på rätt sätt.
 • kunna bearbeta din egen text.
 • kunna ge och ta emot råd för att förbättra texter.
 • kunna skriva med tydlig handstil.
 • läsa olika typer av texter och föra resonemang om texternas innehåll.
 • skriva sammanfattningar och recensioner om det jag har läst.
 • muntligt redovisa mina recensioner för en stor/liten grupp.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  4-6
  Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Sv  4-6
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Sv  4-6
  Språkbruk Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Så här ska vi arbeta

 • Vi ska läsa "Äventyrsveckan" i klassen.
 • Vi läser skönlitterära böcker för att få inspiration.
 • Vi lyssnar på och läser varandras bokredovisningar.

Vi kommer att bedöma

Min lärare bedömer på vilket sätt jag kan:

 • skriva olika typer av texter där jag kan uttrycka känslor, kunskaper och åsikter samt illustrera texter.
 • skriva texter med begripligt innehåll där jag använder stavning och skiljetecken på rätt sätt.
 • bearbeta min egen text.
 • ge och ta emot råd för att förbättra texter.
 • skriva med tydlig handstil.
 • läsa olika typer av texter och föra resonemang om texternas innehåll.
 • skriva sammanfattningar och recensioner om det jag har läst.
 • muntligt redovisa mina recensioner.

 

 

.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 6
  Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
 • Sv  E 6
  Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
 • Sv  E 6
  Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
 • Sv  E 6
  I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
 • Sv  E 6
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
 • Sv  E 6
  Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv  E 6
  Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
 • Sv  E 6
  Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: