Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2-3 hösten 2016

Skapad 2016-09-14 11:05 i Fjällbacka Skola Tanum
Vi kommer under höstterminen att arbeta med följande områden: - Geometri och mönster - Addition och subtraktion - Area och skala (åk 2) - Algebra (åk 3) - Multiplikation och division Vi utgår från Pixel 2A och Pixel 3A.
Grundskola 2 – 3 Matematik
Under hösten kommer du att få lära dig mer om geometriska former och kroppar, positionssystemet, olika räknesätt, algebra och mycket mer! Tycker du att det verkar svårt och krångligt? Det gör ingenting! Du kommer att få ställa frågor om allt du tycker verkar klurigt och jag hoppas att du vill lära dig tillsammans med dina kompisar och mig! Nu köööööööör vi 🎉

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Vi kommer att jobba med de olika områdena så att du får möjlighet att träna på att

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
- föra och följa matematiska resonemang, och
- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

                                                                                                                                                                                                                     Områdena vi ska jobba med innehåller

Taluppfattning och tals användning:                                                                                                                                                                            - Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.                                - Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.        - De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.                                                                                             - Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra:                                                                                                                                                                                                                       - Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Geometri:                                                                                                                                                                                                                     - Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och tätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.                                                                                            - Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.                                                                         

Problemlösning:                                                                                                                                                                                                           - Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.                      

Genomförande och tidsplan

Vecka 34-37 Geometri och mönster                                                                                           Vecka 38-41 Addition och subtraktion                                                                                        Vecka 42-45 Area och skala (åk 2) Algebra (åk 3)                                                                        Vecka 46-51 Multiplikation och division

 

I matteundervisningen kommer vi att ha genomgångar och mattesamtal, se på filmer, arbeta praktiskt (t ex tillverka geometriska figurer), göra egna mattesagor, ha matteläxor, spela spel och använda vissa appar (t ex ScratchJr), jobba både enskilt och i mindre grupper samt ha skolgårdsmatte. Vi arbetar även med läromedlet Pixel 2A och 3A. 

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Vi lärare kommer att bedöma dina kunskaper i matematik. Det gör vi utifrån hur delaktig du är under genomgångar och i mattesamtal tillsammans med oss eller dina kompisar. Vi vill att du visar intresse för uppgiften vi ger dig och att du tar ansvar för att göra den så gott du kan. Vi ser gärna att du ställer frågor och är engagerad i undervisningen. Vi kommer att fylla i dina kunskaper i en mattematris som finns under dina kunskaper här på Unikum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: