Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få-Motorik-grundsärskola med inriktning träningsskola17/18

Skapad 2016-09-14 11:09 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 1 – 9 Motorik

Innehåll

Syfte

Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom rörelse skapas förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen, som i sin tur främjar självständigheten och hälsan.

Centralt innehåll

Hur ska vi arbeta?

Motorikpassen innehåller ofta inslag av olika stationssystem eller hinderbanor/redskapsbanor.

Vi har rörelseaktiviteter med olika musiktema.

Vi har rörelseaktiviteter i när- och utemiljö.

Eleverna provar olika handredskap och bollar.


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädning och dusch.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9

Matriser

MOT
Motorik-grundsärskola med inriktning träningsskola

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
RÖRELSE I OLIKA SAMMANHANG
Du kan delta och utföra enkla rörelser.
Du har god förmåga att utföra enkla rörelser
Du kan utföra sammansatta rörelser
DANS OCH LEKAR
Du kan delta och röra dig till musik på egen hand
Du kan härma enkla rörelsekombinationer till musik
Du kan delta i enkla danser/rörelser
HANDREDSKAP
Finmotorik
Du kan delta och hantera handredskap/boll på egen hand
Du kan hantera handredskap/boll tillsammans med andra
Du kan genomföra aktiviteter med handredskap/boll och följa några regler
HÄLSA OCH LIVSSTIL
Du kan delta i samtal om sambandet mellan fysisk aktivitet, hygien och väderlek/klädval
Du har en grundläggande förståelse för sambandet mellan fysisk aktivitet, hygien och väderlek/klädval
Du har en god förståelse för betydelsen av rörelse och hälsa för en god livsstil
ÄMNESSPECIFIKA BEGREPP
Du kan vissa ord och symboler som vi använder i idrottssalen
Du kan ord,begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik
Du använder ord,begrepp och symboler på ett i sammanhanget riktigt sätt
.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: