Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kultur och värderingar

Skapad 2016-09-14 11:16 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Åk 8-9 identitet och kultur
Grundskola F – 9 Modersmål
Eleven inleder läsåret med att arbeta med begreppen "kultur" och "värderingar. Eleven får: ett överblick, talar, samtalar och lyssnar, samt tränar läs och skrivstrategier.

Innehåll

Vecka 36 och vecka 37 Vad är kultur? Filmen "Lambs"- arbete med varför finns "modersmål" som skolämne? Vad händer i filmen?

Vad är normer eller normal? Hur/varför blir något "avvikande" normal?  Definitioner av kultur? Hur blir vi påverkade av kultur?

Vecka 38 Vad betyder begreppet "stereotyp"? Hur blir vi påverkade av vad vi läser. Kritisk läsning av två tidningsomslag. Introducera begreppet "värderingar". Introducera broschyr från "World Value Survey." Läxa att läsa sidorna 6-8

Vecka 39: Arbeta med sidorna 6,7 av WVS. Diskutera och pröva olika lässtrategier. Hur tolkar man graf? Slutsatser från läsning.

Vecka 40: Öva att återberätta vad de har lärt/kommit ihåg hittills. Arbeta med material från Y-challenge- läsa för att se en text utifrån:

texttyp, syfte, struktur, sammanlänkade ord?, och andra språkliga drag.

Vecka 41: jämför Y-challenge material med faktabladet från "racism no way"

Vecka 42: Skriv en gemensam text: Produce an introduction in English to  "Exploring culture" that can be used in a Swedish school context for people.

Vecka 43: Skriv egna texter om "Exploring culture" som skulle kunna användas i Sverige eller ett engelsktalande område.

Vecka 45: Tema utvärdering och introduktion till Steinbeck "The moon is down." 

Uppgifter

 • Kultur och värderingar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Ml  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Identitet och kultur

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du kan läsa en text och utläsa stora delar av textens o/uttalade budskap och gör enkla resonemang omolika texters innehåll. Eleven visar grundläggande läsförståelse
Du kan läsa en text och utläsa textens budskap uttalade budskap och gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll.
Du kan läsa en text och utläsa textens o/uttalade budskap effektivt och för välutvecklade resonemang om olika texters innehåll. Eleven visar mycket god läsförståelse.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Du kan skriva en text om kultur med viss anpassning i ditt språk, disposition och syfte. Din text fungerar i huvudsak i den situation den avser.
Du kan skriva en text om kultur med god anpassning i ditt språk, disposition och syfte. Din text fungerar i relativt väl i den situation den avser.
Du kan skriva en text om kultur med mycket god anpassning i ditt språk, disposition och syfte. Din text fungerar väl i den situation den avser.
Tala och samtala
Du kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera om kultur, normer och värderingar och olikheter mellan dessa ämnen på ett enkelt sätt.
Du kan med en i ändamåslenslig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera om kultur, normer och värderingar och olikheter mellan dessa ämnen på ett utvecklat sätt.
Du kan med en i ändamåslenslig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera om kultur, normer och värderingar och olikheter mellan dessa ämnen på ett välutvecklat sätt.
Kultur och samhälle
Du kan föra enkel och till viss del underbyggda resonemang om förhållanden i Sverige och andra språkområden om hur kultur definieras, hur kultur förändras och dra slutsatser om vad det kan beror på.
Du kan föra utvecklnde och till relativt väl underbyggda resonemang om förhållanden i Sverige och andra språkområden om hur kultur definieras, hur kultur förändras och dra utvecklade slutsatser om vad det kan beror på.
Du kan föra väl utvecklade och till väl underbyggda resonemang om förhållanden i Sverige och andra språkområden om hur kultur definieras, hur kultur förändras och dra väl utvecklade slutsatser om vad det kan beror på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: