Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den muntliga berättelsen - sagor och myter

Skapad 2016-09-14 11:22 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Svenska

Vi lär oss mer om hur muntliga berättelser har blivit sagor och myter och vad dessa typer av texter ska innehålla. Vi skriver också en egen saga med hjälp av dessa ingredienser. Vi övar oss också på att skriva bättre berättelser och att få andra att skriva bättre berättelser.

Innehåll

Syfte och mål

Eleven ska

 • bli bekant med författare och verk i vår litterturs historia
 • känna till personer, platser, händelser och termer inom de olika mytologierna och sagorna
 • skriva en egen berättelse med inspiration från vad som är typiskt för sagor.

De kunskapskrav för ämnet svenska i slutet av årskurs 9 ur Lgr 11 som vi kan knyta  till detta arbete är följande:

- Förmåga att sammanfatta olika texters innehåll
- Förmåga att analysera (se likheter/olikheter, göra jämförelser)
- Förmåga att skriva olika slags texter 
- Förmåga att skriva gestaltande och med tydlig dramaturgi
- Förmåga att ge och ta emot respons

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  C 9
  Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 • Sv  C 9
  Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
 • Sv  A 9
  Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 • Sv  A 9
  Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Planering

v. 36 - 40

Sagor och myter

- Läsa kända sagor och berättelser

- Lära sig om kända sagor och myter och dess upphovsmän

- Skriva en egen saga

 

v.41 - 44

- Lära sig att förbättra berättande texter och att ge feedback till berättelser.

 

 

Bedömning

 

 Det som bedöms är:

 • Elevens deltagande och resonerande i samband med diskussioner som rör de texter/bilder/filmer vi behandlar under arbetets gång.
 • Elevens kännedom om kända författare och verk
 • Elevens kännedom om typiska särdrag för olika slags muntliga berättelser (myter/sagor)
 • Elevens förmåga att använda dessa särdrag för att skriva en egen begriplig saga.
 • Elevens förmåga att ge och ta emot respons på berättelser.

Matriser

Sv
Berättelser - sagor och myter

Förmåga att ge och ta emot feedback

Eleven kan ge enstaka kommentarer för att förbättra en text, och kan ta emot kommentarer för att göra enkla förbättringar av sin egen text.
Eleven kan ge olika kommentarer för att förbättra texter, och kan ta emot kommentarer för att göra betydande förbättringar i sin egen text.
Eleven kan ge kommentarer på flera olika nivåer för att förbättra texter, och kan ta emot kommentarer för att göra betydande förbättringar i olika slags texter.

Läsförståelse

Du kan läsa, förstå, och göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll Du kan läsa på raderna och mellan raderna för att skapa förståelse om texter.
Du uppvisar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kan läsa på raderna, mellan raderna och i vissa fall bortom raderna för att skapa förståelse om texter.
Du visar upp mycket god läsförsteåsle genom att göra välutvecklade sammanfattningar med noga avvägt innehåll. Du kan obehindrat läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna i olika texter för att skapa förståelse om texterna.

Skriva berättelse

Innehåll; genre
Du har försökt att anpassa innehållet i din berättelse till en viss genre.
Din berättelse innehåller flera tydliga inslag från den valda genren
Handlingen genomsyras av inslag från en viss genre
Innehåll; gestalta
Du gör enkla gestaltande beskrivningar
Du gestaltar och ger många målande beskrivningar av miljöer, personer och känslor
Du gör välvalda beskrivningar som förstärker berättelsens handling och budskap
Språk; ordval och stil
Du försöker variera ditt ordval samt anpassa stilen till den valda författargenren
Ditt ordval är varierat och stilen är till viss del anpassad till den valda författargenren
Ditt ordval är varierat och träffande och du anpassar stilen till den valda författargenren
Språk; meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker
Språk; skrivregler
Du använder skiljetecken på ett relativt korrekt sätt En del stavfel som inte stör läsningen förekommer
Du har gott bruk av skiljetecken Du gör få stavfel
Du har gott bruk av skiljetecken Du gör ytterst få stavfel
Struktur; dramaturgi
Din berättelse har tydlig inledning avslutning och röd tråd
Din berättelse är genomtänkt med t ex olika "hinder" på väg mot berättelsens vändpunkt
Din berättelse är välplanerad och du använder dig medvetet av dramaturgiska ingredienser som anslag, konfliktupptrappning, klimax och avtoning
Struktur; styckeindelning
Du använder dig av styckeindelning
Din styckeindelning är gjord på ett medvetet sätt
Din styckeindelning är gjord på ett medvetet sätt som förtydligar och förhöjer uppsatsens handling och budskap
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: