Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligioner översikt

Skapad 2016-09-14 12:42 i Lerbäckskolan Lunds för- och grundskolor
Utredning av begreppet religion med kopplingar till de fem ursprungliga världsreligionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap

För många miljarder människor världen över har religion en viktig funktion i vardagen och i livet. Detta avsnitt går ut på att förstå begreppet religion som ett sätt att tro och leva. De exempel och begrepp vi använder oss av hämtas från judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism.

Innehåll

Mål

Utveckla förmågan att:

  • Förstå och förklara begreppet religion
  • Resonerera kring religion utifrån olika synvinklar
  • Koppla religiösa frågor till aktuella samhällsförhållanden

Arbetets innehåll

Översikt grundläggande tankar inom fem världsreligioner.

Ett par tre 30-minuters faktafilmer om religioner på olika håll i världen. Underlag för att träna anteckningsteknik och reflektion.

Centrala begrepp.

Allt material finns i flödet i Classroom.

Arbetssätt och redovisning

Uppgifterna består av ett antal lektionssövningar som går ut på att:

  • Samla och strukturera information
  • Träna muntligt/skriftligt resonerande

Bedömning

I arbetet med de kortare uppgifterna bedöms förmågan att:

  • Uppfatta instruktioner
  • Strukturera relevant information
  • Resonera kring religion ur olika perspektiv

Reflektion-utvärdering

Vilka övningar på detta arbetsområde upplever du som:

Positiva i betydelsen utvecklande?

Negativa i betydelsen inte särskilt utvecklande?

Motivera dina svar utifrån arbetsområdets mål (se ovan).

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: