Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk generell

Skapad 2016-09-14 12:57 i Varlaskolan norra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 9 Matematik
Vem får största tårtbiten?

Innehåll

Matriser

Ma

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Problemlösning/ Resonemang
Vilka strategier och resonemang använder du Varför valde du den strategin/metoden? Kan man lösa problemet på något annat sätt? Är resultatet rimligt?
Du väljer och använder metoder och strategier och kommer fram till förslag på möjlig lösning. Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva hur du har löst problemet och svara på varför du har valt det tillvägagångssättet. Du har en idé, eller kan hjälpa till att utveckla en idé, om ett annat sätt att lösa problemet.
Du väljer och använder metoder och strategier som fungerar för att lösa problemet och kommer fram till en möjlig lösning. Du kan förklara hur du har löst problemet och kan motivera varför du har valt det tillvägagångssättet. Du kan ge ett förslag på ett annat sätt att lösa problemet.
Du väljer och använder de metoder och strategier som passar bäst för problemet och kommer fram till en korrekt lösning. Du förklarar hur du löst problemet och motiverar din lösning genom att jämföra den med andra möjliga lösningar på problemet.
Begrepp/Resonemang
Vilka matematiska begrepp använder du? Hur hänger de ihop?
Du kan använda matematiska begrepp när du löser uppgifter i välkända situationer. Du kan utifrån givna frågor kortfattat beskriva vilka begrepp du använder och något om hur de hör ihop med varandra.
Du använder matematiska begrepp när du löser problem i delvis nya situationer. Du kan förklara begreppen du använder och hur de hör ihop.
Du använder matematiska begrepp från flera matematiska områden på ett korrekt sätt när du löser problem i nya situationer. Du förklarar de begrepp du använder och hur de hör ihop, även om de kommer från olika matematiska områden.
Metod
Du använder metod/metoder som fungerar för uppgiften.
Du använder någon metod för att lösa enklare beräkningar med ett godtagbart resultat.
Du använder metoder som fungerar för uppgiften med ett gott resultat.
Du använder de metoder som passar bäst för uppgiften med ett mycket gott resultat.
Kommunikation/ Resonemang
Visa steg för steg hur du kom fram till ditt resultat Vad tillför du i diskussioner?
Du kan till stor del beskriva hur du har löst uppgiften och använder delvis ett matematiskt språk. Du ställer någon fråga eller säger något som bidrar till diskussionen.
Du beskriver hur du löst uppgiften med ett godtagbart matematiskt språk. Du kommer med idéer och förklaringar som bidrar till att leda diskussionen framåt.
Du beskriver hur du har löst uppgiften med ett matematiskt språk som passar i sammanhanget. Du använder och utvecklar det andra säger, vilket leder till djupare diskussioner.

Ma
Centralt innehåll bråk

Skriv en kommentar längst ner om det du känner att du behöver öva mer på.

Osäker
Ganska säker
Säker

Bråk generell

  • Ma  7-9   Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  7-9   Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
Osäker
Ganska säker
Säker
Storleksordna heltal och tal i bråk och decimalform t.ex. 2 ; 5/4 ; 0,5 ; 4/10
Beskriva vad som menas med bråkstreck, täljare och nämnare
Addera och subtrahera bråk. Multiplicera bråk. Dividera bråk Förkorta och förlänga bråk.
Växla mellan blandad form, bråkform och decimalform.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: