Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 4, läsåret 2016/2017

Skapad 2016-09-14 13:12 i Dalhemsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Musik

Musik finns i alla kulturer och berör människor såväl kroppsligt som tanke- och känslomässigt. Musik som estetisk uttrycksform används i en mängd sammanhang, har olika funktioner och betyder olika saker för var och en av oss. Den är också en viktig del i människors sociala gemenskap och kan påverka individens identitetsutveckling. I vår tid förenas musik från skilda kulturer och epoker med andra konstformer i nya uttryck. Kunskaper om musik ökar möjligheten att delta i samhällets kulturliv.

Innehåll

Inledning

Genom undervisningen i ämnet musik skall eleven sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • musicera tillsammans med andra.
 • lära sig hur man värmer upp sin röst.
 • lära sig hur man skyddar sin hörsel i musikaliska aktiviteter.
 • använda musik i dans, lek och rörelse.
 • skapa egen musik i grupp. lära sig en enklare melodi på keyboard.
 • utvecka sitt musikaliska språk.
 • skapa egen musik.
 • hålla en enkel rytm/slagverkstämma.
 • lära sig om olika instrumentgrupper.
 • lära sig om noter

 

 

Kopplingar till läroplan

Detta kommer vi att arbeta med

 • Röst- och hörselvård.
 • Instrumentfamiljerna.
 • Körsång.
 • Musikaliska begrepp, bland annat rytm, puls, tempo, vers och refräng.
 • Notnamn och notvärden.
 • Hålla enkalre rytmer/slagverksstämma.
 • Enklare melodispel.
 • Musikaliskt skapande.

Detta kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under lektionerna. Ibland genom praktiskt utförande och ibland på en mer teoretisk grund.

 • Din förmåga och entusiasm att sjunga i grupp.
 • Dina kunskaper om hur du tar hand om din röst.
 • Din förmåga att lära dig musikord, musikaliska begrepp och skriva en del noter.
 • Din förmåga att hålla en enkel rytm tillsammans med gruppen.
 • Dina kunskaper om instrumentfamiljerna.
 • Dina kunskaper om hur du skyddar din hörsel vid olika musikaliska aktiviteter.
 • Din förmåga att spela en enklare melodi på keyboard.
 • Din förmåga att tillägna dig nya musikaliska kunskaper
 • Din förmåga att bidra till musikaliskt skapande i grupp.
 

Matriser

Mu
Musik år 4, 16/17

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Teori
Eleven kan i någon mån ange stamtonerna och har viss kännedom om hur dessa noteras.
Eleven kan relativt säkert ange stamtonerna och har viss kännedom om hur dessa noteras.
Eleven kan i med säkerhet ange stamtonerna och har kännedom om hur dessa noteras.
Rösten
Eleven följer i viss mån tonhöjd och rytm i gemensam sång.
Eleven följer relativt säkert tonhöjd och rytm i gemensam sång.
Eleven följer med säkerhet tonhöjd och rytm i gemensam sång.
Röstvård
Eleven har viss kunskap om hur man tar hand om sin röst.
Eleven har god kännedom om hur man tar hand om sin röst.
Eleven har mycket god kunskap om hur man tar hand om sin röst.
Hörselvård
Eleven har viss kännedom om hur denne skyddar sin hörsel vid musikalisk aktivitet.
Eleven har god kännedom om hur denne skyddar sin hörsel vid musikalisk aktivitet.
Eleven har mycket god kännedom om hur denne skyddar sin hörsel vid musikalisk aktivitet.
Takt & rytm
Eleven följer i viss mån en given rytm med hjälp av kroppen eller ett instrument.
Eleven följer relativt säkert en given rytm med hjälp av kroppen eller ett instrument.
Eleven följer med stor säkerhet en given rytm med hjälp av kroppen eller ett instrument.
Melodispel
Eleven kan i viss mån spela en enklare melodi på keyboard.
Eleven kan relativt säkert spela en enklare melodi påkeyboard.
Eleven kan med säkerhet spela en enklare melodi på keyboard.
Instrumentgrupper
Eleven har viss kännedom om vilka instrument som ingår i de olika instrumentgrupperna.
Eleven har god kännedom om vilka instrument som ingår i de olika instrumentgrupperna.
Eleven har mycket god kännedom om vilka instrument som ingår i de olika instrumentgrupperna.
Notvärden
Eleven har viss kunskap om notvärden och kan använda sig av dessa.
Eleven har relativt goda kunskaper om notvärden och kan använda sig av dessa.
Eleven har mycket goda kunskaper om notvärden och kan använda sig av dessa.
Musiktermer/begrepp
Eleven kan i viss mån använda musikaliska termer för att beskriva och uttrycka sina känslor om musik.
Eleven kan i med någorlunda säkerhet använda musikaliska termer för att beskriva och uttrycka sina känslor om musik.
Eleven kan i med säkerhet använda musikaliska termer för att beskriva och uttrycka sina känslor om musik.
Eget skapande
Eleven kan i viss mån bidra till att skapa en fungerande komposition.
Eleven kan med viss säkerhet bidra till att skapa en fungerande komposition.
Eleven kan med stor säkerhet bidra till att skapa en fungerande komposition.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: