Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva årskurs 1

Skapad 2016-09-14 13:49 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska

Vi ska skriva många texter under året. Du kommer att få göra enskilda texter och texter tillsammans med kamrater.

Du kommer att få illustrera dina texter så att budskapet kommer fram ytterligare.

Innehåll

Mål

 

 • Berättande texter 
 • Enkla faktatexter
 • Läsa dina egna texter. 
 • Kombinera text och bild -  förstärka din text med bilder.

 

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Innehåll

Du kommer att lära dig att känna igen alla bokstäver.
Du kommer att få lära dig att skriva med mellanrum mellan orden och att använda stor bokstav och punkt.
Du kommer att få skriva olika typer av texter, enskilt eller tillsammans med en kamrat.
Du kommer att skriva om bilder, om upplevelser, berättelser och faktatexter.

Du kommer att illustrera dina texter.
Du kommer att muntligt presentera dina texter för dina kamrater.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Redovisning

Du kan skriva enkla texter för hand och på iPad.
Du försöker att använda stor bokstav och punkt i dina texter.
Du skriver med mellanrum mellan orden.
Du läser upp dina texter för klassen.

Kopplingar till läroplan

 • Sv   1
  I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: