Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fra 7 Chez Nous kap 1B-1C

Skapad 2016-09-14 14:38 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Pedagogisk planering knuten till Chez Nous 2 kapitel 1
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
...

Innehåll

Mål för elev

De här punkterna visar de områden där du ska visa din muntliga och skriftliga förmåga.

 • hälsa och ta avsked 
 • tala om ålder
 • presentera dig själv

Kopplingar till läroplan

 • M2
  Syfte förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Innehåll

Arbetsområdet behandlar franska med fokus på vardagliga fraser för att presentera sig själv och andra. Vi arbetar med Chez Nous 2 kapitel 1A-1B.

Du ska kunna:

 • översätta texten och stava glosor i kapitel 1A och 1B.

Genomförande

Du arbetar både enskilt och i grupp. Vi läser och lyssnar på dialoger, dramatiserar korta texter, övar på uttal, ordkunskap, fasta uttryck och grammatiska konstruktioner.

Bedömning

Du visar dina kunskaper genom att alltid delta aktivt under lektionerna!

Jag bedömer din muntliga förmåga under lektionstid. Ni gör även läxförhör och ett avslutande prov (tisdag 27/9 vecka 39) där du visar förmågan att skriva på franska.

Koppling till styrdokumenten

Kopplingar till läroplan

 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
 • M2  4-9
  Kommunikationens innehåll Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
 • M2  4-9
  Lyssna och läsa - reception Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
 • M2  4-9
  Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser

M2
Moderna språk 7-9

1
2
3
Produktion:
Tala
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar muntligt.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt och till viss del sammanhängande muntligt.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande muntligt.
Skriva
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar skriftligt.
Du kan formulera dig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar skriftligt.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande skriftligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: