Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO Naturkunskap

Skapad 2016-09-14 15:08 i Piratenskolan Simrishamn
Grundskola F – 1 NO (år 1-3)

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Innehåll

Förmågor som ska utvecklas

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Fysik använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • NO
  Syfte - Fysik använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
 • NO
  Syfte - Kemi använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • NO
  Syfte - Kemi genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Centralt innehållll som ska arbetas med under perioden

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO  1-3
  Året runt i naturen Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Material och ämnen i vår omgivning Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Kunskapskrav

I samtal om årstider kan eleven berätta om förändringar i naturen.

Eleven kan berätta om livscykler hos några olika djur samt beskriva hur de lever på exvis vintern.

Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar samt beskriva våra olika sinnen.

Eleven kan berätta om vad några olika föremål är gjorda av och kan sortera dessa.

Eleven kan berätta om vatten och ge exempel på dess olika former.

Eleven kan beskriva några olika föremål/material och redogöra för om de flyter eller sjunker i vatten.

Arbetsformer

 • Filmer
 • Enkla faktaböcker
 • Fakta om djuren under våra olika årstider.
 • Sånger och lekar
 • Rita av hela kroppen
 • Sinnesövningar
 • Utforska, balans, tyngdpunkt och jämvikt under utedag.
 • Praktiska sorteringsövningar t e x vad som flyter och sjunker samt sortera utifrån bilder.
 • Vatten och snö-experiment

.

Bedömningen sker genom att

Samtal i grupp

Kontinuerliga observationer av elevens arbete samt deltagande i undervisningen

Ingen bedömning görs i Förskoleklassen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: