Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1 ht 2016

Skapad 2016-09-14 15:19 i Piratenskolan Simrishamn
Matematik, hösten 2016 åk 1
Grundskola 1 Matematik

Under hösten kommer du att arbeta med talen 0-10. Du kommer bland annat att se de som antal, siffror, plats på tallinje, i förhållande till andra tal och som ordningstal. Du kommer att arbeta med addition, subtraktion och likhetstecknet. Du kommer också att möta geometriska figurer, mönster och symmetri. Du kommer även att bli van att formulera och lösa problem.

Innehåll

Matematik, åk 1 / ht-15

Detta ska ämnet/arbetsområdet behandla utifrån det centrala innehållet i kursplanerna samt läroplanens övergripande mål och riktlinjer. (Ett arbetsområde kan innehålla flera ämnen.)

Undervisning / metod ( En kortfattad beskrivning om hur vi ska arbeta.)

Vi kommer arbeta med att:

 • ramsräkna och undersöka talen 0-10, dess antal, talraden 0-10 och uppdelning
 • skriva siffrorna/talens symboler
 • se talföljder och talens grannar samt räkna framåt och bakåt
 • använda symbolerna för addition, subtraktion och likhetstecknet
 • rita av och fortsätta mönster
 • handla med pengar, veta dess värde, dela upp räkna och växla pengar
 • förstå uttryck som dyrare än och billigare än
 • tillverka, läsa och förstå räknesagor
 • känna till matematiska ord som fler än, färre än, störst, minst, först, sist, före, efter, dubbelt och hälften

Vi kommer att bedöma elevens förmåga att:

 • använda enkla matematiska begrepp
 • använda problemlösning
 • använda metoder och beräkningar
 • använda resonemang och kommunicera
 • använda addition och subtraktion inom talområde 0-10

Matriser

Ma
Matematik åk 1 ht, Högsäter skola

Öva mer!
Jag kan!
Jag är säker på!
Taluppfattning och tals användning
Jag kan till viss del naturliga tal och dess egenskaper, hur de kan delas upp samt användas för att ange antal och ordning.
Jag kan naturliga tal och dess egenskaper, hur de kan delas upp samt användas för att ange antal och ordning.
Jag är säker på naturliga tal och dess egenskaper, hur de kan delas upp samt användas för att ange antal och ordning.
Algebra
Jag kan till viss del likhetstecknets betydelse och hur enkla mönster i talföljd och enkla geometriska mönster kan konstrueras och beskrivas.
Jag kan likhetstecknets betydelse och hur enkla mönster i talföljd och enkla geometriska mönster kan konstrueras och beskrivas.
Jag är säker på likhetstecknets betydelse och hur enkla mönster i talföljd och enkla geometriska mönster kan konstrueras och beskrivas.
Geometri
Jag kan till viss del geometriska objekt som cirkel, triangel, kvadrat och rektangel samt geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Jag kan geometriska objekt som cirkel, triangel, kvadrat och rektangel samt geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Jag är säker på geometriska objekt som cirkel, triangel, kvadrat och rektangel samt geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Sannolikhet och statistik
Jag kan till viss del resonera kring slumpmässiga händelser i spel och förstå enkla tabeller och diagram.
Jag kan resonera kring slumpmässiga händelser i spel och förstå enkla tabeller och diagram.
Jag är säker på att resonera kring slumpmässiga händelser i spel och förstå enkla tabeller och diagram.
Samband och förändringar
Jag kan till viss del olika proportionella samband som hälften och dubbelt.
Jag kan olika proportionella samband som hälften och dubbelt.
Jag är säker på olika proportionella samband som hälften och dubbelt.
Problemläösningar
Jag kan till viss del strategier för problemlösning i enkla situationer samt formuleringar av frågor utifrån enkla vardagliga situationer.
Jag kan strategier för problemlösning i enkla situationer samt formuleringar av frågor utifrån enkla vardagliga situationer.
Jag är säker på strategier för problemlösning i enkla situationer samt formuleringar av frågor utifrån enkla vardagliga situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: