Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva vt-18

Skapad 2016-09-14 15:55 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Ett arbetsområde där vi tränar på att skriva olika typer av texter.
Grundskola 3 Svenska
Att skriva är att kommunicera. Du kan ha olika syften med din text och då skriver du på olika sätt. Du ska få du lära dig att skriva olika slags texter.

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva berättande texter
 • Skriva olika typer av faktatexter
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt
 • Stava vanligt förekommande ord
 • Skriva med läslig handstil
 • Kombinera dina texter med bilder
 • Bearbeta dina texter utifrån respons

 

Innehåll

I det här området kommer vi att arbeta med följande innehåll:

 • Hur berättande texter är uppbyggda med inledning, händelse och slut.
 • Hur man skriver olika typer av faktatexter t.ex. beskrivande, förklarande och instruerande text.
 • Hur man kan bearbeta sin text efter respons från kamrat eller lärare.
 • Hur man skriver korrekta meningar.
 • Några stavningsregler för vanligt förekommande ord.
 • Att skriva med läslig handstil och att skriva enkla texter på dator/iPad.
 • Hur man kan förstärka en text med hjälp av bilder.

 

Genomförande

Vi kommer att undersöka hur olika texttyper ser ut och vad syftet är med varje enskild typ av text. Vi kommer att skriva olika typer av texter både på svensklektionerna och SO/NO lektionerna. Under skrivandet av olika typer av texter kommer vi även att träna stavning och hur man skriver korrekta meningar. Efter skrivandet kommer vi även att träna på att ge och ta respons samt förstärka vissa av texterna med bilder. I "Boken om svenska" kommer vi att möta uppgifter där vi tränar skrivande av olika texter, stavning och grammatik.

 

 

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper löpande under terminen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: