Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva

Skapad 2016-09-14 16:00 i Västerholm Grundskolor
Skrivutveckling
Grundskola 1 – 2 Svenska Svenska som andraspråk
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att utveckla elevernas skrivförmåga.

Centralt innehåll

Vi kommer att behandla texter av olika slag, texters uppbyggnad, stavning, interpunktion m.m.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Sv  1-3
  Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Sv  1-3
  Berättande texter och sakprosatexter Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att skriva olika sorters texter och undersöka dess uppbyggnad. Ibland skriver vi enskilt, ibland skriver vi tillsammans.

Vi kommer att bearbeta texterna på olika sätt.

Vi förstärker texter med bild och layout.

Vi tränar på interpunktion och meningsbyggnad.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Eleverna visar vad de lärt sig genom att producera text och bild, samt i samtal kring texterna.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
  Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
  Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Matriser

Sv SvA
Skriva

Rubrik 1

Skrivutveckling
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Handstil
Jag kan forma de flesta bokstäverna korrekt.
Jag kan forma bokstäverna korrekt och använder gemener och versaler mestadels korrekt.
Jag kan forma bokstäverna, använder gemener och versaler korrekt, samt använder mellanrum korrekt.
Aspekt 2
Meningsbyggnad
Jag kan skriva en mening.
Jag kan bygga meningar på ett mestadels korrekt sätt.
Jag kan bygga varierande meningar på ett korrekt sätt.
Aspekt 3
Interpunktion
Jag börjar en mening med versal och avslutar med punkt.
Jag kan använda frågetecken.
Jag kan använda kommatecken, talstreck och utropstecken.
Aspekt 4
Stavning
Jag kan stava enkla, vanligt förekommande ord.
Jag kan stava ljudenliga ord.
Jag kan skriva ljudstridiga ord så att innehållet blir förståeligt.
Aspekt 5
Texter
Jag kan skriva korta texter där handlingen går att följa.
Jag kan skriva korta texter där handlingen tydligt framgår.
Jag kan skriva texter med tydlig början, handling och slut.
Aspekt 6
Samspel mellan text och bild
Jag kan förstärka en text med en bild.
Aspekt 7
Skriva på dator
Jag kan skriva texter på dator/iPad.
Jag kan använda mellanrum, punkt och stor bokstav på ett korrekt sätt på dator/iPad.
Aspekt 8
Rubrik
Jag kan sätta en passande rubrik på en text.
Aspekt 9
Textbearbetning
Jag kan, i samarbete med läraren, samtala om min text - vad som är bra och vad som kan förbättras.
Jag kan i samtal uttrycka vad som är bra i en klasskompis text.
Jag kan, utifrån respons från andra, bearbeta min text.
Aspekt 10
Ordklasser
Jag vet vad verb, substantiv och adjektiv är.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: