Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 5 kartor/halvklot

Skapad 2016-09-14 16:05 i Hovhultsskolan Uddevalla
En beskrivning av geografi årskurs fem med kartor och halvklot.
Grundskola 5 Geografi

En planering som visar olika användningsområden av kartor samt klimat, väder och vind runt Norden.

Innehåll

Syfte och förmågor

*Analysförmåga
Eleven ska ges möjligheten att utveckla kunska­per om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor.

*Metakognitiv förmåga:

Eleven ska även få erfarenheter av att tolka och be­döma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Ge
  Syfte analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge
  Syfte göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Centrala innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
 • Ge  4-6
  Geografins metoder, begrepp och arbetssätt Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Arbetssätt och metod

Vi kommer arbeta med kartor. Vi kommer få lära oss rita en karta, fundera vad vi använder dem till och förstå skillnad mellan topografiska och tematiska kartor. Vi kommer även diskutera hur väder, vindar och strömmar fungerar runt det norra halvklotet.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

Vid en genomgång av en ny planering kan man fråga vad de har för förslag kring dessa mål.

Ställ följfrågor kring elevernas svar:                                                                     

Exempel                                                                                                                     elev: Vi vill se på film.                                                                                              Lärare: ok, hur tänker du förarbeta och efterarbeta kring filmen för att ta till dig kunskaperna?  

(Även om eleverna har inflytande är det alltid läraren som har det slutgiltiga ansvaret att de bästa metoderna väljs.)

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

*Analysförmåga
Utveckla dina kunskaper om olika platser, regioner och levnadsvillkor. Samt kunna göra jämförelser mellan dessa.

*Metakognitiv förmåga:

Du skapar erfarenheter av att tolka och be­döma konsekvenser av olika förändringar som sker i det geografiska rummet.

Dokumentation

Du kommer få visa dina kunskaper genom gruppdiskussioner. Du kommer även få rita en  karta samt förklara skillnad mellan olika topografiska och tematiska kartor. Vi kommer också diskuterar kring var vi bor på jorden och hur klimat, vindar och strömmar påverkar oss.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: