Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig framställning 1-3

Skapad 2016-09-14 16:13 i Västerholm Grundskolor
Tala
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
...

Innehåll

Syfte

Syftet med detta område är att utveckla elevernas förmåga att uttrycka sig i talat språk.

Kopplingar till läroplan

 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Sv  1-3
  Tala, lyssna och samtala Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Sv  1-3
  Språkbruk Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 • SvA  1-3
  Tala, lyssna och samtala Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
 • SvA  1-3
  Språkbruk Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att samtala i par, grupper och helklass. Vi kommer att träna på att prata inför andra, t.ex. att ställa frågor till andra eller berätta om någonting. Du kommer också att få ge instruktioner till andra. Det talade språket kommer att vävas in i många ämnen.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du kommer att få visa vad du lärt dig genom att prata inför andra. Du kommer att få chans att göra detta många gånger. Du kommer att få träna genom att prata inför några stycken först för att sedan kunna prata inför hela klassen.

När du pratar kommer du att få visa att du kan prata sammanhängande och att du kan göra dig förstådd.

Du ska kunna ge muntliga instruktioner till andra så att de förstår vad de ska göra.

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplan

 • Sv   3
  Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
 • SvA   3
  I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
 • SvA   3
  När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår.
 • SvA   3
  Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
 • SvA   3
  Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
 • SvA   3
  Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.

Matriser

Sv SvA
Muntlig framställning

Tala

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå
Samtal
Jag deltar i samtal om elevnära frågor och svarar efter bästa förmåga.
Jag deltar aktivt i samtal och kan utförligt svara på frågor.
Jag deltar aktivt i samtal genom att ställa frågor och bidra med tankar och åsikter.
Redovisning
Jag kan berätta om någonting för en liten grupp.
Jag kan berätta om någonting för hela klassen.
Språk
Jag kan berätta om någonting så att andra förstår det mesta.
Jag kan berätta om någonting så att andra tydligt förstår vad jag menar.
Förstå instruktioner
Jag kan förstå en enkel, muntlig instruktion i ett led.
Jag kan förstå muntliga instruktioner i flera led.
Ge instruktioner
Jag kan ge en enkel instruktion så att andra förstår.
Jag kan ge instruktioner i flera led så att andra förstår.
Intonation
(SvA) Jag förstår att det jag säger påverkas av vilket tonläge jag säger något.
(SvA) Jag kan använda mig av röstläge för att göra mig förstådd.
Jag förstår hur gester och språkbruk påverkar samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: