👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

El Viaje

Skapad 2016-09-14 16:50 i Tiundaskolan Uppsala
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Under de kommande veckorna kommer ni att få arbeta med temat El viaje. I detta tema får ni tänka er att ni tillbringar resten av terminen i Barcelona för att lära er spanska ordentligt. Där kommer ni att ta lektioner på en skola, men framförallt kommer ni att lära er språket genom att leva och klara av olika situationer i vardagen.

Innehåll

Ni kommer att få formulera er i tal och skrift genom att lösa de olika uppgifterna som finns i det material du får av din lärare.

Ni kommer också att få se en kort film om Barcelona och få lite fördjupande kunskaper om staden.

Uppgifter

  • Tema el Viaje

Matriser

M2
Kunskapskrav Moderna språk år 9

Uppgifter i häftet samt deltagande under lektioner
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer

Dialoger samt text om dig själv
Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassa språket
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande