Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema kroppen och våra sinnen

Skapad 2016-09-14 19:16 i Irstaskolan Västerås Stad
En planering i NO för höstterminen år 3
Grundskola 3 NO (år 1-3)

Tänk vad otroliga våra kroppar är: vi kan gå, andas, se och höra utan att vi ens tänker på att vi gör det. Men för att kroppen ska kunna fungera så måste den må bra. Så vad är då viktigt för att den ska kunna göra det? Och vad heter kroppens delar och hur fungerar de? Hur kan vi känna smak och lukt?

Innehåll

Syfte

Undervisningen syftar till att utveckla följande förmågor:

Kopplingar till läroplan

 • NO
  Syfte - Biologi använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • NO
  Syfte - Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

Följande delar av det centrala innehållet behandlas:

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • NO  1-3
  Kropp och hälsa Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
 • NO  1-3
  Berättelser om natur och naturvetenskap Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.

Aktiviteter/ så här ska vi arbeta:

 • Tillsammans och på egen hand läsa faktatexter som handlar om kroppen och sinnena.
 • Skriva egna faktatexter om kroppen och sinnena.
 • Titta på filmer om kroppen och sinnena och diskutera innehållet.
 • Läsa och diskutera kring vad som får kroppen att må bra och fungera.
 • Göra praktiska övningar och "experiment" med kroppen och sinnena. Prova hur olika kroppsdelar och sinnen fungerar.
 • Rita bilder som visar olika kroppsdelar och inre organ.

Kunskapskrav

Det här ska du kunna:

 • berätta om några viktiga delar i kroppen och deras funktion, t.ex. skelett, muskler och leder, andningsorgan, hjärtat, hjärnan, huden, matsmältningssystemet m.m.
 • berätta om några av våra fem sinnen och deras funktion.
 • berätta om några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • göra enkla undersökningar av kroppen och sinnena och dokumentera med text och/eller bild. Jämföra resultatet med andras resultat.
 • skriva en enkel faktatext om en kroppsdel eller ett sinne.

Kopplingar till läroplan

 • NO   3
  Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
 • NO   3
  Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
 • NO   3
  I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO   3
  Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Så här visar du dina kunskaper:

 • Genom att delta aktivt i diskussioner och klassrumsaktiviteter.
 • Genom samtal med lärare.
 • Genom tydliga dokumentationer av undersökningar och observationer.
 • Genom att göra egna faktatexter och bilder.
 • Genom ett enkelt skriftligt eller muntligt förhör.

Matriser

NO
Kroppen och sinnena ht 2016

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Kroppen
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan berätta om några olika kroppsdelar och deras funktioner.
Sinnena
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan berätta om några av sinnena och deras funktioner.
Hälsa
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan berätta om några saker som påverkar hälsan positivt eller negativt.
Metod och arbetssätt
Nivån för godtagbara kunskaper är ännu inte uppnådd.
Kan utföra en enkel observation eller undersökning. Kan dokumentera denna med bild eller text samt jämföra resultatet med någon annans resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: