Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TALUPPFATTNING och TALS ANVÄNDNING, ÅR 7, CEN 2016-17

Skapad 2016-09-14 20:52 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 Matematik
...

Innehåll

Områdesbeskrivning och undervisning

Taluppfattning och tals användning

Du ska kunna

 • förstå hur vårt talsystem är uppbyggt,
 • ordna tal i storleksordning,
 • multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000,
 • avrunda tal,
 • använda de matematiska ord som hör ihop med de fyra räknesätten,
 • räkna med de fyra räknesätten,
 • prioriteringsreglerna.

 

 

Metoder:

 • Vi kommer att ha genomgångar och diskussioner.
 • Vi kommer att använda oss av olika läromedel som t ex böcker, arbetsblad, digitala hjälpmedel och praktiskt material.
 • Du kommer att få möjlighet att arbeta utifrån din nivå.
 • Du kommer att ges möjlighet till fördjupning.

 

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
 • Ma  7-9
  Taluppfattning och tals användning Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
 • Ma  7-9
  Problemlösning Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Mål och bedömning

Taluppfattning och tals användning 

Jag kommer att bedöma din förmåga att

 • välja och använda strategier för att lösa olika problemuppgifter,
 • beskriva och använda lämpliga begrepp,
 • välja och använda lämpliga metoder,
 • resonera kring olika problemuppgifter genom att värdera svarets rimlighet och val av strategi,
 • redogöra för valt tillvägagångssätt  med hjälp av matematiska uttrycksformer som bilder, symboler, formler mm.

 

Kopplingar till läroplan

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma
  Syfte föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma
  Syfte använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Visa lärande

Du kommer att kunna visa lärande genom

 • diskussioner,
 • diagnoser,
 • prov,
 • praktiskt arbete
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: