Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges forntid- från Big bang till Vikingatid för Moln

Skapad 2016-09-14 21:09 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Bild Historia Svenska Religionskunskap
Från skolstart till början av vårterminen arbetar vi med forntiden. Efter en kort introduktion från Bigbang till bronsåldern så fördjupar vi oss i hur människor levde samt vilka upptäckter och förändringar som gjorde att utvecklingen gick framåt under järnålder och vikingatid. Vi väver in asatron i järnåldern och vikingatiden. Vi kopplar julfirande till Jesu liv och skrapar lite lätt på ytan i grunderna till kristendom, judendom och islam.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du skall få utveckla din förmåga att:

* använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, kulturmöten och utvecklingslinjer,

* använda historiska begrepp,

* skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

* undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder,

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer din förmåga att visa:

* att du har kunskaper om historiska förhållanden och skeenden under olika tidsperioder,

*  att du kan använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor,

* att du kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk (...) religion...,

Du visar att du har nått målen genom att:

* vara aktiv muntligt och skriftligt i diskussioner och uppgifter vi gör,

* vara aktiv vid praktiska aktitviteter samt resonera kring uppgiften.

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att arbeta enskilt, i par och i grupp med:

* människors levnadsvillkor, (boende, husdjur, vardagsliv, sjukdomar od)

* vad som är utmärkande för varje tidsålder, 

* grunderna och högtiderna i kristendomen,

* asatron, Jesu liv, kristendom och försöka se likheter och skillnader mellan de religioner vi studerar,

* uppfinningar, och andra förändringar som till exempel inneburit utveckling,

* tidslinjer. 

Du kommer att delta i följande aktiviteter:

* se film

* diskussioner

* skriva egna texter

* läsa texter i böcker och på internet

* olika former av estetiskt skapande, t ex bild, drama och olika former av modeller.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Hi  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Re  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Re  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Re  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Re  1-3
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra välutvecklade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och samhällsliv förr och nu.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: