Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad kan man lära av en afrikansk snäcka? test

Skapad 2016-09-14 22:50 i Bettorps förskola Örebro
Förskola
Vi har fått ett husdjur. En Afrikansk snäcka. Den ska bo i ett akvarium med jord och mossa. Barnen ska få sköta om den. Vad kan vi lära om av den?

Innehåll

Syfte med projektet:

Förståelse för djur och natur - empati

Barnens frågor ska få stå i centrum. Vad är barnen nyfikna på?

De ska få tänka, och rita sina hypoteser. Jobba i lera, kanske andra material. Prata och arbeta i smågrupper. Berätta och lära av varandra. Vi ska ta vara på varandras olikheter och hitta olika intresseingångar i projektet. Alla ska inte vara tvungna att göra allt. Intresset ska få sprida sig i gruppen. Projektet ska synas i lärmiljön. Vi ska dokumentera och reflektera tillsammans med barnen. Läroplanens målområden ska finnas med i projektet.

Vi vuxna tänker:

Vilka tänkbara frågor kan vi jobba med?

 • Vad behöver snäckan för att må bra och leva? - Hur ser den ut? - vad äter den? kopplingar till människa
 • Hur ska vi hjälpas åt att sköta om den?
 • Vad finns inuti skalet? ( snäckans organ)Vad tror barnen?
 • Följa hur den växer - mäta/väga
 • snäckan är hermafrodit - både han och hon - normkritiskt tänkande - 
 • vad ska hen heta? Hur kommer vi överens? rösta/ diagram...
 • Barnen har upptäckt att det blir ånga och vatten på insidan av glaset. Hur kommer det sig?
 • Hur ska vi skaffa mer kunskap? Kan vi skriva och fråga någon?
 • Kan vi göra film om snäckan...eller använda digitala  verktyg på något annat sätt?
 • snäckans skal...kan vi arbeta med mönstret?

Uppgifter

 • Snäckan anländer

 • Vi ska få ett husdjur

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: