Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband mellan räknesätten - addition och subtraktion NY

Skapad 2016-09-15 01:39 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola F – 9
Vi repeterar det som hör till lågstadiet när det gäller hur räknesätten addition (+) och subtraktion (-) hänger ihop - och tar oss vidare till ekvationer. När du kombinerar det här med nästa arbetsområdet tar vi oss upp till ekvationer i årskurs nio.

Innehåll

Mål för arbetsområdet

 • Du ska förstå vad begreppet inversa räknesätt innebär och hur man kan använda den förståelsen för att göra det lättare att lära sig både additions- och subtraktionstabellerna.
 • Du ska, om du inte redan är det, bli säker på additions- och subtraktionstabellerna inom talområdet 0 - 20.
 • Du ska lära dig att beskriva bilder som den i ingressen på mattespråk - på fyra olika sätt.
 • Du ska kunna lösa enkla ekvationer med bara addition eller subtraktion.  Exempel: x + 7 = 15              25 - x = 6           20 = x - 5

Uppgifter

 • 1) Genomgång - sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion

 • 2) Kontroll - vilka tabeller kan jag?

 • 3) Introduktion - arbetshäfte - addition och subtraktion

 • 4) textuppgifter addition och subtraktion

 • 5) Ekvationer - addition och subtraktion

 • 6) Automatisering av tabellkunskaper - addition och subtraktion

 • 3b Öva mer på att koppla bilder till uttryck och utsagor

Matriser

Tabellkunskaper - addition och subtraktion

Rubrik 1

Tabellkunskaper
Nivå 1
Du kan dela upp talet vars talkamrater du jobbar med i två tal, och hitta alla möjliga sätt att göra det på.
Nivå 2
Du kan förklara hur du vet att du hittat alla sätt att dela upp talet på.
Nivå 3
Du kan beskriva sambandet mellan talet de tal du delat upp det i muntligt på fyra olika sätt (2 + och 2 -)
Ny nivå
Du kan beskriva sambandet mellan talet de tal du delat upp det i skriftligt på mattespråk på fyra olika sätt.
Ny nivå
Du har automatiserat talets talkamrater och är säker på addition och subtraktion med dessa.
Fem-kamraterna
Sex-kamraterna
Sju-kamraterna
Åtta-kamratera
Nio-kamraterna
Tio-kamraterna
Elva-kamraterna
Tolv-kamraterna
Tretton-kamraterna
Fjorton-kamraterna
Femton-kamraterna
Sexton-kamraterna
Sjutton-arton-kamraterna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: