Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 5 planering Hannah

Skapad 2016-09-15 08:25 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Engelska
Engelska 5, IMindA, Spår 1 Kursplanering Uppgifter Momentmatris Betygsmatris Lärobok Read and Catch up

Innehåll

Engelska 5

 

 

 

Moment

Uppgift

Klar

Skriftligt

 

Läsa

English in the world + nyhet från ditt land

Instruktioner på separat stencil

 

 

 

Bokrecension

 

Välj valfri bok att läsa under engelsklektionerna

 

 

Argumenterande disposition till tal

 

Instruktioner på separat stencil

 

 

 

Muntligt

Argumenterande tal

 

Följ den skriftliga dispositionen

 

 

 

Instruktion efter intresse

 

Instruktioner på separat stencil

 

 

 

Sammanfatta

 

Sammanfatta under lektionstid antingen något du läst eller lyssnat på

 

Three things that matter

 

Instruktioner på separat stencil

 

 

 

Lyssna

Film efter intresse

 

Titta på valfri film under lektionstid. Lärare och elev diskuterar filmen efteråt.

 

Radio Sweden

 

Lyssna och berätta för läraren om nyheterna på Radio Sweden.

 

 

Nyhetssändning

 

Titta på Nyhetssändningar och diskutera med din lärare.

 

 

All of the above

Gammalt Nationellt prov

 

Öva på 1 eller 2 gamla nationella prov.

 

 

Lärobok

 

Read and catch up.

Läraren markerar vilka uppgifter i boken samt i tillhörande grammatikböcker du ska göra.

 

 

 

Uppgifter

  • English in the world

  • Book review

  • Argumentative speech outline

  • Three things that matter

Matriser

Eng
Engelska 5, Momentmatris, Spår 1, Hannah

Nivå 3
Klar
1
English in the world
2
Bokrecension
3
Argumenterande disposition till tal
4
Hålla argumenterande tal
5
Instruera i valfritt ämne
6
Sammanfatta
7
Three things that matter
8
Film efter intresse - diskussion efteråt
9
Radio Sweden - diskussion efteråt
10
Nyhetssändning - diskussion efteråt
11
Nationellt prov

Eng
Engelska 5, betygsmatris, Spår 1, Hannah

E
C
A
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat.
I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Eleven kan formulera sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
Eleven bearbetar, och gör välgrundade och nyanserade förbättringar av, egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: