Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Retorik

Skapad 2016-09-15 09:05 i Britsarvsskolan Falun
Du kommer i din framtid flera gånger ställas inför situationer där du behöver säga några väl valda ord eller hålla ett tal exempelvis; tacktal vid studenten, tal vid föräldrars födelsedagar, i skolan, hälsa välkommen och bröllop. Nu ska du få träna på att hålla ett tal inför en grupp klasskamrater. Att hålla ett tal är en träningssak och enda sättet att bli bättre och bättre är att träna både enskilt men också inför andra.
Grundskola 9
Du ska lära dig konsten att tala inför publik:

Innehåll

Arbetsbeskrivning

I undervisningen kommer vi att gå igenom hur ett tal kan vara upplagt, vad du ska tänka på och hur du kan träna. Vi kommer även titta på något inslag med olika duktiga talare.

Din uppgift består i att hålla tal inför klassen i valfritt ämne. Talet ska vara mellan 2 och 4 minuter långt och ska även lämnas in skriftligt samma dag som du håller tal.

Tala om något som engagerat dig! Du ska skriva ett argumenterande tal.

När du bestämt dig vilket slags tal du ska hålla och om vad så måste du fundera ut vad som är viktigast att ta med.

Vad kan du redan? Vad behöver du ta reda på mer om?

Sen måste du strukturera upp det och slutligen skriva ner det. Skriv inledning och avslutning sist. Arbeta vidare med ditt tal. Tänk på hur du uttrycker dig och hur du ska framföra det. Använd gärna några retoriska grepp för att göra ditt tal mer effektivt.

Träna på ditt tal och skriv manus med stödord. Ta hjälp av kamratrespons för att förbättra ditt tal.

Du kommer att ha tid i skolan att öva på att tala inför en grupp och tid till att arbeta med ditt tal. Räkna ändå med att få arbeta lite på egen hand för att ditt tal ska bli så bra som möjligt. Till exempel kanske du behöver gå till biblioteket för att ta reda på fakta. Dessutom är det viktigt att träna, träna och åter träna så att du känner dig säker på ditt tal.

Mål och bedömning

Målet med undervisningen är att du

utvecklar din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket.utvecklar en språklig säkerhet i tal och kan, vill och vågar uttrycka dig inför andra.Genom talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan.

Vi kommer att bedöma ditt tal och hur du muntligt framför ditt tal.

Betygskriterier

För att nå godkänt skall du

redovisa ditt arbete muntligt så att innehållet framgår och är begripligt.

För att nå de högre betygen skall du

arbeta medvetet med ditt språk för att göra det mer uttrycksfullt, korrekt och tydligt både i tal och skrift.anpassa i både tal och skrift din text till mottagare och syfte.uttrycker dig säkert, välformulerat och med tydligt sammanhang i tal och skrift.vara lyhörd för och reflekterar över stilistiska variationer och olika sätt att uttrycka dig i tal och skrift.

Matriser

Retorik i nian

Behöver förbättras
Godtagbar
Bra
Utmärkt
Innehåll:
¤ intressant ¤ trovärdigt ¤ tydligt ¤ berättarteknik
Du redovisar innehållet med viss tveksamhet. Redovisningens början och slut hänger inte ihop.
Du redovisar utan alltför stor tveksamhet. Redovisningens början och slut hänger ihop.
Du redovisar klart och tydligt och har med egna tankar och idéer om ämnet. Du försöker variera Din berättarteknik
Du redovisar klart och tydligt samt förmedlar upplevelser och engagemang. Du har med reflektioner i Din redovisning. Du varierar Din berättarteknik.
Språk:
¤ ordförråd ¤ formulering ¤ stil
Det är svårt för lyssnaren att följa med i din redovisning.
Du berättar klart och tydligt och lyssnaren följer lätt med i innehållet.
Du berättar klart och tydligt och du formulerar dig personligt. Du talar med viss variation och viss anpassning efter ämnet.
Du formulerar dig väl genom ett varierat ordförråd och ett personligt och uttrycksfullt språk. Ordvalet är anpassat efter ämnet.
Presentation:
¤ kontakt med åhörarna ¤
Du har inte kontakt med åhörarna. Du använder inte cue cards. Det är svårt att höra vad du säger.
Du har viss kontakt med åhörarna. Du berättar med lagom röststyrka. Du har ett lite för snabbt tempo. Du använder cue cards, men läser ibland från dem.
Du har kontakt med åhörarna. Du har bra röststyrka. Du har lagom tempo. Du använder cue cards men läser inte innantill från dem.
Du har mycket bra kontakt med åhörarna t. ex. genom ett varierat tonfall, behagligt tempo och ögonkontakt. Det är intressant att lyssna på din presentation. Du använder cue cards, men är inte bunden till dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: