Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sömnadsövning genom att tillverka en egen designade slöjdpåse.

Skapad 2016-09-15 09:37 i Simrislundsskolan Simrishamn
Då ska bl.a tillverkat en slöjdpåse för ditt vidare skolarbete i textilslöjden! Du ska också få arbeta med tovning med ull. Du ska arbeta med enklare garntekniker. Du ska brodera med enklare tekniker " Fritt broderi" Du ska arbeta med textiltryck samt schablon.
Grundskola 4 Slöjd
Skapa din egen designade slöjdpåse. Du ska nu tillverka en slöjdpåse genom att designa ett naturfärgat tyg i bomull (fröskalsbomull) med hjälp av textilfärg och schabloner. Du ska också sy dina dragskor till påsen efter eget val av tyg. Därefter ska du komma att tillverka textila föremål med redskap och material utifrån ditt val av föremålet.

Innehåll

Avsnitt 2
Då du har tillverkat en slöjdpåse med broderi och textilfärgning för ditt vidare skolarbete i textilslöjden! Du ska också komma att tova, arbeta med garntekniker och eget val av textil teknik. Lycka till!

Avsnitt 1

Lgr 11 - kap 1 & 2

ex.
Kunskaper och förmågor

Kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

Känna tillit till sin egen förmåga.

Centralt ämnesinnehåll

Centralt innehåll - kursplanerna

Slöjdens material, redskap och handverkstekniker.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett ändamålsenligt sätt.

Utveckla former av hantverkstekniker,……

Två och tredimensionella skisser, modeller, och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, hur färg, form och materialpåverkar slöjdföremåls uttryck, slöjdens funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål

Kunskapskrav

Att lära sig att använda en symaskin på ett säkert och endamålsenligt sätt. för tillverkning av textila föremål.

Du ska lära dig

• säkerheten i slöjdsalen

• använda olika redskap

• kunna de olika användnings områdena på vardera redskap

• kunna använda redskapen på ett säkert sätt

• att arbeta med olika material på ett kreaktivt sätt

• utveckla kunskaper om färg, form och funktion

• göra enkla dokumentationer i digital loggbok

• utvärdera vad du har lärt dig

Avsnitt 3

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris 4-6 centrum Simrishamn

Matris över slöjdens förmågor år 4-6

Kunskapskraven ej uppnådda
--------------->
--------------->
--------------->
Förmågan att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker.
Eleven kan på ett enkelt men inte helt genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. (Följer inte instruktioner.)
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven har börjat använda verktyg, redskap och maskiner, men arbetar ännu ej på ett säkert och fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets och miljöaspekter.
Eleven har ännu inte förstått kvalitets-och miljöaspekten och motiverar ännu inte sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven har ännu inte påbörjat att bidra till att utveckla egna idéer. (Arbetar endast med det läraren föreslår.)
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Eleven har ännu inte helt börjat bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Förmågan att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.
Eleven kan ännu inte ge enkla omdömen om arbetsprocessen. Använder ännu inte slöjdspecifika begrepp och kan ännu inte se samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
Eleven kan ännu inte föra enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremålets uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Sl
Förenklad matris för slöjden år 4-6 i bägge slöjdarterna

Träna mer
Enkelt
Fungerande
Väl fungerande
Hur du formar och framställer olika föremål med verktyg,
Träna mer
Kan delvis
Fungerande
Väl fungerande
Hur du använder olika material, verktyg, tekniker med ett ekonomiskt användande
Träna mer
Kan delvis
Fungerande
Väl fungerande
Hur du använder verktyg, redskap och maskiner
Träna mer
Kan delvis
Fungerande
Väl fungerande
Hur du väljer att motivera val utifrån en idé.
Träna mer
Kan delvis
Fungerande
Väl fungerande
Hur du följer beskrivningar, digitalt, skriftligt eller muntligt
Träna mer
Kan delvis
Fungerande
Väl fungerande
Hur du beskriver och redovisar ditt arbete med slöjdbegrepp, digitalt, skriftligt eller muntligt
Träna mer
Kan delvis
Använder
Använder väl
Hur du beskriver ditt arbete genom färg, form och uttryck.
Träna mer
Kan delvis
Fungerande
Väl fungerande
Hur du söker, beskriver eller redovisar föremålet ur ett historiskt sammanhang
träna mer
Kan delvis
Fungerande
Väl fungerande
Hur du utvärderar din egen slöjdprocess
träna mer
Kan delvis
Fungerande
Väl fungerande
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: