Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi

Skapad 2016-09-15 10:06 i Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Biologi

Under arbetet med ekologi vill vi väcka din nyfikenhet och intresse för att lära mer om naturen. Ordet ekologi kommer från två grekiska ord; oikos "hus" och logos "vetenskap/lära". Ekologi betyder läran om hur växter, djur och mikroorganismer är beroende av varandra och av omgivningen. Under några veckor av höstterminen och slutet av vårterminen ska du få lära dig mer om och ekologi och undersöka ekosystem i din närhet.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få utveckla följande förmågor:
-Analysförmåga (förstå orsaker och konsekvenser, föreslå lösningar, jämföra likheter och skillnader)
-Kommunikativ förmåga (samtala, diskutera, motivera, presentera, framföra och bemöta argument)
-Begreppslig förmåga (förstå vad begreppen betyder och kunna använda dem i olika sammanhang)

Du kommer att få utveckla följande kunskaper:
-Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
-Vad ett ekosystem är, kunna utforska/göra fältstudier i närmiljön.
-Kunskap om  näringskedjor och näringsvävar. Hur växter och djur är beroende av varandra och av omgivningen.

 

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna

-följa givna planeringar/instruktioner vid fältstudier. 
-formulera frågor som går att undersöka och göra egna planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. 
-dokumentera din undersökning med text och bild. 
-jämföra dina resultat med andra, se likheter och skillnader. Ge exempel på hur undersökningen skulle kunna förbättras. 
-använda biologins begrepp i samtal och i skriftliga dokumentationer (exempel på begrepp: ekologi, ekosystem, arter, pollinering, nedbrytning)
-söka information från olika källor och resonera om källornas användbarhet. 
-använda informationen i samtal och för att skapa egna texter. 
-berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och vilken betydelse de har haft för människan. 
-förklara hur människan är beroende av naturen och hur människan påverkar den och då göra några kopplingar t ex till pollinering och till insekters liv. 

Bedömning - hur? 
 Läraren observerar hur du följer givna planeringar/instruktioner vid fältstudier. Hur du genomför fältstudierna (t ex undersökning av insekter och växter) och dokumenterar ditt arbete i ord och bild.

-Självbedömning och kamratbedömning av egna frågeställningar och egna planerade fältstudier. Att du kan jämföra likheter och skillnader i era undersökningar ge förslag på hur man skulle kunna förbättra undersökningen.

-Olika verktyg för som används för formativ bedömning: Exit notes, Plickers, mini-whiteboards 

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi arbeta med ekologi:

-Arbeta i grupp och göra fältstudier ute. Undersöka växter och småkryp med lupp. Undersöka utseende mm och dokumentera med texter och bilder. 
-Söka information t ex på Internet och i böcker. Söka information om t ex världens största.... Jämföra och se likheter och skillnader. 
-Titta på filmer. 
-Jobba mycket i lärgrupper och lära av varandra. 
-Olika spel och lekar som handlar om djur och natur. 
-Kahoot 
-Göra egna filmer

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Bi  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Bi  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: