Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livets utveckling år 6

Skapad 2016-09-15 10:26 i Stavby skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Biologi
Livet är fascinerande! Det finns liv överallt på vår planet; i varma källor, i kalla glaciärer, i eländiga miljöer och inuti våra kroppar. Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med hur livet har utvecklats, från den första cellen till idag

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • Hur livet på jorden började och hur vi kan se spår av tidigt liv idag.
 • Hur livet utvecklades från havet och upp på land.
 • Om dinosauriernas tid på jorden.
 • Om människans utveckling.
 • Vilka Charles Darwin och Carl von Linné var och vad deras forskning har lett fram till.
 • Hur man kan sortera in djur i olika grupper.
 • Hur man genomför en fältstudie.

Viktiga begrepp och ord:

 • Fossil
 • Organism
 • Urcell/cell
 • Encellig/flercellig
 • Fotosyntes
 • Cyanobakterier/Bakterier
 • Urdjur
 • Ryggradslösa/ryggradsdjur
 • Svampdjur/nässeldjur//blötdjur/Leddjur/groddjur/kräldjur/
 • Dinosaurie
 • Däggdjur
 • "Homo"
 • Evolution
 • Naturligt urval
 • Utveckling
 • Stamträd
 • Artnamn/släktnamn

Det kommer du att lära dig genom att vi:

 • Läser texter gemensamt och enskilt och bearbetar dessa, till exempel från "Koll på NO".
 • Skriver sammanfattningar och arbetar med olika frågeställningar och begrepp.
 • Tittar på  korta filmer  och diskuterar innehållet.
 • Skriver ett arbete i par om en djurgrupp.
 • Gör en fältstudie tillsammans.

Du kommer att bli bedömd i:

 • Hur väl du kan berätta om livets utveckling på jorden, det får du visa på ett läxförhör och i diskussioner i klassen.
 • Hur väl du kan söka naturvetenskaplig information och använda och anpassa den till en text.
 • Hur väl du genomför fältstudien och dokumenterar den.

 

Uppgifter

 • Fördjupningsarbete

Matriser

Bi
Livets utveckling år 6

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kunskaper om livets utveckling
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan berätta om tiden på jorden, hur forskare tror att det började och hur det har utvecklats fram till nu. Du kan ge exempel på hur organismer har anpassat sig till olika livsmiljöer. (grundläggande kunskaper)
Du kan berätta om tiden på jorden, hur forskare tror att det började och hur det har utvecklats fram till nu. Du kan ge flera exempel på hur organismer har anpassat sig till olika livsmiljöer och berätta hur de hänger ihop. (goda kunskaper)
Du kan berätta om tiden på jorden, hur forskare tror att det började och hur det har utvecklats fram till nu. Du kan ge flera exempel på hur organismer har anpassat sig till olika livsmiljöer, berätta hur de hänger ihop och visa på generella mönster. (mycket goda kunskaper)
Söka information och använda den
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
Du kan söka information från olika källor om en djurgrupp. Du kan använda och anpassa informationen för att skapa en text som du till viss del anpassat.
Du kan söka information från olika källor om en djurgrupp. Du kan använda och anpassa informationen för att skapa en text som du till stor del anpassat.
Du kan söka information från olika källor om en djurgrupp. Du kan använda och anpassa informationen för att skapa en text som du har anpassat.
Genomföra en fältstudie och använda material
Du kan genomföra en fältstudie utifrån en planering och använder materialet på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra en fältstudie utifrån en planering och använder materialet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra en fältstudie utifrån en planering och använder materialet på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera fältstudien
 • Bi  E 6
 • Bi  C 6
 • Bi  A 6
 • Bi  E 9
 • Bi  C 9
 • Bi  A 9
Du gör en dokumentation av fältstudien med text och bild. I dokumentationen delar du upp din text under rätt rubrik och gör en enkel slutsats. (enkel dokumentation)
Du gör en dokumentation av fältstudien med text och bild. I dokumentationen delar du upp din text under rätt rubrik, visar tydligt med bilder och gör en utvecklad slutsats. (utvecklad dokumentation)
Du gör en dokumentation av fältstudien med text och bild. I dokumentationen delar du upp din text under rätt rubrik, visar tydligt med bilder och gör en välutvecklad slutsats. (välutvecklad dokumentation)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: