Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö

Skapad 2016-09-15 10:29 i Maria Parkskolan Helsingborg
Vi följer en växts hela livscykel från frö till frö
Grundskola 4 Biologi
Nu är våren här och vi ska titta närmare på fotosyntesen och växterna runt omkring oss. I detta arbetsområde kommer vi att så Åkerkålsfrön och sen följa plantans utveckling, blomning och frösättning. Vi kommer också att gå igenom vad fotosyntesen är för något och vad den har för betydelse för livet på jorden. Du kommer lära dig mer om våra vanligaste svenska träd och vi kommer beröra olika begrepp som t ex pollinering och fröspridning.

Innehåll

Förmågor och kunskaper att utveckla:

I detta arbetsområde får du möjlighet att utveckla:

 • förmågan att genomföra systematiska undersökningar av livsvillkor för fröer och plantor
 • förmågan att beskriva vad en planta behöver för att leva och ge exempel på ekosystemtjänster som växter står för
 • förmågan att beskriva fröers och plantors utseende och ge exempel på växters anpassningar för att leva och föröka sig
 • förmågan att diskutera vad vetenskapliga upptäckter som rör växter haft för påverkan på människans livsvillkor och syn på naturen.

 

Efter avslutat arbetsområde ska du:

 • ha kunskap om fotosyntesen 
 • ha kunskap om de olika stadierna i en växts livscykel.
 • kunna förklara och beskriva olika begrepp såsom t ex frö, frukt, pollinering
 • ha kunskap om några av våra vanligaste svenska träd
 • ha tränat på att observera och dokumentera i ord och bild hur en planta växer 

 

 

 

 

Så här arbetar vi:

Vi kommer under arbetsområdets gång att:

 • undersöka fröers utseende och en blommas olika delar
 • systematiskt undersöka fröers förmåga att gro och vad plantor behöver för att föröka sig
 • dokumentera i ord och bild en plantas utveckling
 • undersöka och diskutera varför växter växer och var materien att växa av kommer ifrån
 • läsa, undersöka och diskutera hur blommor pollineras och vilken roll t ex bin spelar för detta
 • se film kring fotosyntesen
 • se film kring svenska träd

Bedömning:

Det som kommer bedömas är hur du:

 • beskriver och förklarar fotosyntesen
 • förklarar hur fröet gror, på vilket sätt plantan växer med hjälp av fotosyntesen och vilken betydelse blomman har för förökning
 • beskriver fröers, plantors och blommors utseende
 • beskriver och förklarar olika begrepp inom arbetsområdet
 • beskriva och förklarar fakta kring några av våra vanligaste träd

 

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under arbetets gång samt genom ett skriftligt prov i slutet av arbetsområdet (berätta, beskriva och förklara).

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: