Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Erkänn eller dö - Berättande text

Skapad 2016-09-15 11:49 i Djupedalskolan Härryda
Ni har läst novellen "Erkänn eller dö" och har i samband med denna fått en skrivuppgift. Här ser ni bedömningsfaktorerna för berättande text.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ni har läst novellen "Erkänn eller dö" och i samband med denna fått en skrivuppgift.

Innehåll

Mål

  Matriser

  Sv
  Skriva - Berättande text

  Nivå 1
  Nivå 2
  Nivå 3
  Nivå 4
  Språk
  Ordförråd Meningsbyggnad Språk
  Mitt ordförråd är begränsat och meningsbyggnaden är enkel. Min text har få språkfel (böjningar, tempus och syftningar) som inte stör läsningen.
  Jag försöker variera ordval och meningsbyggnad. Jag försöker förbättra språket.
  Jag varierar ordval och meningsbyggnad. Jag arbetar medvetet med formuleringar och försöker att anpassa stilen efter ämne/situation.
  Jag har en medveten och säker variation av ordval och meningsbyggnad. Jag uttrycker mig varierat, säkert och välformulerat med god stilistik.
  FORM
  Formalia Styckeindelning
  Min text visar på viss formell osäkerhet som stör läsaren. Jag försöker använda styckeindelning.
  Min text följer i stort sett skrivreglerna vad gäller skiljetecken, stavning och rubriker. Jag använder styckeindelning
  Min text har få formella fel. Jag använder styckeindelning på ett medvetet sätt.
  Min text visar prov på ett genomtänkt arbete med formen. Välplanerad och lättläst.
  Uppbyggnad
  Struktur Röd tråd
  Texten hackar, tidsformen är osäker. Röd tråd är otydlig
  Jag försöker utveckla textens uppbyggnad. Det finns en röd tråd.
  .Jag visar att jag är medveten om olika sätt att berätta en text. Den röda tråden är tydlig
  Min text är väl och originellt planerad på ett sätt som passar ämnet.
  Genre
  Tankegång
  Min text håller sig inte helt till genren Min tankegång framgår inte helt och fullt i texten och det skadar trovärdigheten. . Få detaljer och exempel.
  Jag försöker utveckla texten med egna uppslag som passar textens syfte. Jag håller kvar min tankegång i större delen av texten. Jag försöker använda detaljer och exempel för att levandegöra texten.
  Min text har en personlig vinkling. Följer genren idé. Tankegången finns kvar i hela texten och jag knyter ihop säcken. Detaljer och exempel används på ett medvetet sätt som gör texten levande.
  Jag utnyttjar genrens möjligheter. Det finns en bra balans mellan detaljer och helhet och mellan personligt och allmän.
  Läsvänlighet
  Medveten om mottagare Beskrivning av händelser och känslor
  Jag försöker anpassa min text efter läsaren. Beskriver händelser mer än förmedlar upplevelser.
  Min text är i stort sett anpassad till läsaren. Texten beskriver händelser och det finns försök till att förmedla upplevelser.
  Min text är anpassad till läsaren. Texten både beskriver händelser och förmedlar upplevelser.
  Min text är väl anpassad till läsaren. Texten beskriver händelser och förmedlar, tolkar och värderar upplevelser.
  Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: