Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid 2016

Skapad 2016-09-15 12:05 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Ett arbetsområde som berör första och andra världskriget samt tiden där emellan
Grundskola 9 Historia Religionskunskap
Du kommer studera 1800-talet, de båda världskrigen och tiden däremellan.

Innehåll

Syftet

Du kommer öva dig på att utveckla dina kunskaper om historiska sammanhang, din historiska bildning och ditt historiemedvetande. Genom detta kommer du att få en insikt i hur historien präglar vår syn på nutiden och därmed också vår uppfattning om framtiden.
Du kommer också att få öva dig på att reflektera över olika livsfrågor och dilemman.

Centralt innehåll

Du kommer läsa om 1800-talet, de bägge världskrigen, och tiden där emellan. Du kommer läsa om Förintelsen och Gulag. 
Du kommer möta etiska frågeställningar och ställas inför moraliska dilemman.

Uppgifter

 • Uppgift med utgångspunkt från 1800-talet

 • Första världskriget

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9

Matriser

Hi Re
Världskrigens tid

F
E
C
A
Faktakunskaper
Du har ännu inte visat att du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer.
Du har visat att du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer.
Du har visat att du har goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer.
Du har visat att du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, händelser och personer.
Analys
Du behöver hjälp med att se enkla samband mellan olika händelser/företeelser. Dina resonemang bygger på andras förklaringar och slutsatser.
Du beskriver enkla och konkreta samband mellan olika händelser/företeelser och ger enkla förklaringar till dessa. Dina resonemang är till viss del under- byggda av relevant/lämplig fakta.
Du beskriver samband mellan olika händelser/företeelser och kan tydligt förklara dessa i flera led. Dina resonemang innehåller förklaringar och slutsatser som underbyggs med relevant fakta. Du förklarar hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster.
Du beskriver samband mellan olika händelser/företeelser och kan tydligt förklara i flera led och resonera kring dem ur olika perspektiv. Du visar också att du kan tolka och analysera helheten och detaljer genom att förklara hur delar hänger ihop och bildar helheter och mönster samt att du kan överföra detta till andra sammanhang. Dina resonemang och slutsatser är mycket väl utvecklade och är väl underbyggda med relevant fakta.
Argumentera
Du behöver stöd för att kunna argumentera.
Du framför argument men saknar relevant motivering eller förklaring.
Du framför argument och underbygger dessa med relevant fakta/erfarenheter.
Du framför argument och underbygger resonemang genom att ex dra paralleller och koppla till andra sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: