Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 Magic 4 chapter 1-10

Skapad 2016-09-15 12:50 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Vi kommer att använda oss av Magic 4 under höstterminen och vårterminen.
Grundskola 4 Engelska
Vi ska arbeta med kapitlen 1-10 under HT-16

Innehåll

Planeringens koppling till läroplanen

Syfte & Förmågor att utveckla

Centralt innehåll

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

 

Du kommer att få undervisning om... (Vad?)

Siffror (1-20), färgord, sport-och fritidsord, klassrumsord, möbler och inredning, frukostord, tidsord, familjeord, händelseord(verb) samt olika länder. Grammatik: am, are, is, I can-I can´t,  prepositioner, have-has, have got-haven´t got, time, cat-cats.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Du kommer att få lära dig ord och uttryck muntligt och skriftligt. Du kommer att få lyssna på, läsa och översätta texter.
Du ska få träna på att presentera dig och din familj,  berätta vad du kan och inte kan göra samt vad du gillar mm
Vi kommer att öva enkla dialoger där du får möjlighet att ställa frågor till en kamrat och svara enligt ett givet mönster.

Bedömning

Redovisningssätt planeras ihop med eleverna utifrån deras förkunskaper!

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt:

Skriftliga glosförhör varannan vecka.
Läsa och översätta text varje vecka.
Svara på frågor om texten.
Svara på frågor till hörövningar.
Aktivt delta i samtal och dialoger.
Skriftligt test efter kapitel 10.

Följande kommer att bedömas:

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6

Matriser

En
Ämnesmatris - Engelska 4-6 Lgr11

Läsa
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår både helhet och detaljer i olika slags texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du förstår det viktigaste innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du förstår det viktigaste innehållet och uppfattar betydelsefulla detaljer i tydligt talad enkel engelska.
Du förstår både helhet och detaljer i olika sammanhang i tydligt talad enkel engelska.
Tala/Presentera
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du uttrycker dig enkelt och begripligt.
Du uttrycker dig enkelt, ganska varierat och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig med visst flyt och visar att du kan anpassa språket till olika talsituationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: