Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

My pet monster

Skapad 2016-09-15 14:25 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Ett arbetsområde som handlar om djur. Du arbetar med olika texter som handlar om djur. Dessutom skriver, ritar och berättar du om ett monster som du har som husdjur. Du presenterar ditt monster muntligt.
Grundskola 6 Engelska
We just love our animals, don´t we? Some of you probably have a pet at home or think that wild animals are exciting to watch and learn about.

In this chapter you will meet different kinds of animals. Maybe you will learn something new?

Innehåll

Målet med undervisningen är att uyveckla förmågan att:

Genomförande

Arbeta i Good Stuff

Hörövningar

Grammatik

Samtal och diskussioner

Arbeta individuellt och tillsammans med andra

Detta kommer att bedömas

Din förmåga att uttrycka dig muntligt

Din förmåga att uttrycka dig skriftligt

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Engelska bedömningsmatris Kunskapsstaden Helsingborg

ENGELSKA BEDÖMNINGSMATRIS "My Pet Monster"

Nivå E
Nivå D
Nivå C
Nivå B
Nivå A
Uttrycka sig i tal - muntlig redovisning
Du uttrycker dig på ett ganska bra sätt när du gör din muntliga redovisning. Du använder dig av ett enkelt språk.
Du uttrycker dig på ett bra sätt när du gör din muntliga redovisning. Du använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Du uttrycker dig på ett mycket bra sätt när du gör din muntliga framställning. Du använder ett varierat språk, samt utvecklar budskapet genom att beskriva/motivera/ förklara.
Uttrycka sig i skrift - text i dåtid
Du uttrycker dig på ett ganska bra sätt när du skriver din text. Du använder dig av ett enkelt språk
Du uttrycker dig på bra sätt när du skriver din text. Du använder givna ord/fraser, samt detaljer för att utveckla språket.
Du uttrycker dig på ett mycket bra sätt när du skriver din text. Du använder ett varierat språk.

En
Engelsk muntlig redovisning

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Disposition
Du framför ditt innehåll på ett förståligt sätt med en rod tråd
Du har planerat din presentation, har inledning och avslutning
Du har planerat din presentation, har en genomtänkt inledning och avslutning
Reflektioner och slutsatser
Din framställning har en liten andel reflektioner
Du gör ansatser till både personliga reflektioner och slutslatser, men du når inte helt fram.
Du har med personliga reflektioner och slutsatser och kan framföra dem på ett fullgott sätt.
Flyt i språket
Du för fram ditt budskap på en godkänd språknivå, dvs. de språkfel som görs påverkar ej förståelsen
Du visar att du behärskar basgrammatiken väl
Du visar att du i stort behärskar grammatiken i alla olika former och meningsbyggnad
Ordförråd
Du använder ett grundläggande ordförråd
'Du använder ett varierat ordförråd
Du har ett varierat och avancerat ordförråd
Uttal och intonation
Du uttalar de engelska orden på ett förståligt sätt
Du uttalar de engelska orden på ett mestadels korrekt sätt och har ett bra flyt
Du uttalar de engelska orden korrekt med ett naturligt flyt och intonation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: