Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drömmen om det Goda

Skapad 2016-09-15 14:32 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Drömmen om det goda ger barn och pedagoger en möjlighet att utveckla ett eget förhållningssätt för att hitta lugn och ro. Lugn och ro är en tillgång i vår vardag och en värdefull erfarenhet att ta med sig genom livet. Reflektion, beröring, stillhet och rörelse är fyra övningsformer som är anpassade till förskolans vardag och kan användas i grupp eller enskilt. Vi har valt att börja utforska Drömmen om det goda genom stillhet och beröring. Stillhet består av avslappningsövningar och beröring av olika massageövningar.
Förskola
Avdelning Anemonen blåa gruppen.

Innehåll

BAKGRUND

Kartläggning av barnens intressen och kunskaper

MÅL


Pedagogens syfte: syftet med övningarn att finna  lung och harmoni, att lära sig att lyssna, relfektera, finna ro,avslappning, lugnare situationer i vardagen.

METOD - GENOMFÖRANDE


Vi använder oss av lugn musik och tända ljus, vi kan göra avslappningsövningen ute eller inne, förmiddag efter samling innan lunch.

Vi kan göra det i hel eller halv grupp, vi kan arbeta två och två. alla i arbetslaget bör vara med. så att en kan dokumentera, en  ansvarar över övningarna och musiken. en viktig del i övningen är tystnad och lugn.
 barnen är delaktiga genom att utföra övningarna, och välja övningar, musik och hjälpa till att förbereda.
alla i gruppen är med på samma villkor, och en viktig del i övningen är att fråga innan man får beröra/massera  en annan i gruppen. 

DOKUMENTATION

vi använder oss av kameror, ipad, mobiler. Unikum. pedagogisk dokumentation, där barnen är delaktiga i reflektion och utvärdering.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

När ska vi utvärdera och hur?
Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: