Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 16 - åk 6 ty SH "sektion 1-4"

Skapad 2016-09-15 14:33 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Presentera dig Ställa och besvara enkla frågor Räkna 1-100
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Kunna ställa och besvara enkla frågor om dig själv och förstå och använda dig av orden i kapitel 1-4

Innehåll

Hallo! Wie geht´s, Zahlen und Uhrzeiten, Meine Familie, Farben

Mål för elev

Du ska kunna formulera dig i tal och skrift och berätta om dig själv och om vardagsnära situationer

Innehåll

Arbetsområdet avser kunskapsområdet tala, skriva och samtala.

Genomförande

Du ska kunna:
*presentera dig
*fråga vad någon heter
*tala om hur du mår
*fråga hur någon mår
*räkna på tyska
*fråga och tala om hur mycket klockan är
*berätta om din familj
*färger på tyska

Du kommer att jobba med detta arbetsområde enskilt, parvis och i grupp under terminen. Du får jobba med texter i textboken, övningar i övningsboken och annat material som din lärare delar ut.

Bedömning


Bedömningen avser din förmåga att formulera dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar i tal.

Olika kvalitetsnivåer för dessa förmågor anges i bedömningsmatrisen.

Bedömningen sker fortlöpande under lektionstid i form av kommentarer och respons av din lärare. Dessutom ska du muntligt berätta om din familj.


Kursplanemål

Formulera dig och kommunicera i tal och skrift och förstå talad och skriven tyska.

Matriser

M2
Mahlzeit A, kap 1-4, presentera dig, ställa och besvara frågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
• formulera sig och kommunicera i skrift
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: