👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling Anemonen

Skapad 2016-09-15 15:15 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Vi ska främja barnens språkutveckling genom att jobba med färg och djur i vår barngrupp som består av 11 st 1-3-åringar.
Förskola
Avdelningen Anemonen består av 21 barn 1-3 år och 4 pedagoger. Vi arbetar ständigt med barnens språkutveckling.

Innehåll

 

Dessa är de mål vi valt att jobba med inom temat färg och djur.

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen ska lära sig att kommunicera samt kunna göra sig förstådda. Vi vill även att de ska få ett utökat ordförråd samt att de ska våga använda språket i vardagen.

 
Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig? 

Ett större ordförråd och ett mer utvecklat tal.

 

Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Vi hoppas att barnen ska känna sig bekväma i att uttrycka sina tankar och åsikter. 

 


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Att gemenskapen i barngruppen stärks samt att kommunikationen mellan barnen ska öka.

 

Struktur

Vilka lärmiljöer har vi?  Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

Vi har ett samlingsrum som vi använder oss utav under vårt temaarbete. Vi har satt upp bilder av de olika grundfärgerna (gul,blå,röd,grön.) samt bilder på olika djur på väggarna i det här rummet.

Barngruppen

 Vi har några barn som redan har ett ganska stort ordförråd. Dessa barn kommer vi utmana genom att introducera tecken som stöd. 

Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

 Vi har på olika sätt arbetat med tecken tidigare. Vi har en språk docka som heter Erik och med hjälp av honom så får vi in tecken vid samling. En pedagog har gått kurs i tecken som stöd. Vilket gynnar barnens språkutveckling i sin vardag. Vi har även gått i en kurs som heter drömmen om det goda vilket är en form utav avslappningsmetod som vi använder vid samling och även ute.

 

Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

Under läsåret 17/18.

 
Vilket material?

 Vi kommer använda oss utav naturmaterial, grundfärgerna,olika djur som man kan skapa med de material som vi har på avdelningen eller genom att leta efter naturmaterial i skogen. Pinnar,stenar m.m 

Genomförande

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Vi ska genom lek och samtal utmana barnen till att utveckla språket. Vi kommer använda oss av musik, dans och sagor. Vi kommer även måla och skapa tillsammans med barnen.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi kommer att arbeta med temat både i hela barngruppen samt i mindre grupper. I de mindre grupperna hoppas vi att alla barn ska våga komma till tals, även de som inte tar så stor plats i den stora gruppen. Vi kommer att läsa sagor, samt gestalta sagorna på olika sätt. 

 
I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Vårt mål är att läroplansmålen som vi valt ut ska genomsyra hela vårt temaarbete färg och djur.

 
Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Genom det systematiska kvalitetsarbetet.

 

...

Föräldrar

 

Vad vill vi att föräldrarna ska märka på barnen?

Att deras barn pratar mer samt att de får ett större ordförråd.
Vi hoppas också att barnen visar lite tecken hemma.

 

Hur vill vi att föräldrarna ska medverka till att barnen utvecklar sitt språk?

Vi vill att de läser för dem samt pratar mycket med sina barn.

 

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016