Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Cellen och arvet

Skapad 2016-09-15 16:14 i Östervåla skola 7-9 Heby
Grundskola 9
För att kunna förstå och diskutera frågor som har med genetik att göra behöver du kunskaper om hur celler ser ut och fungerar och vad gener är.

Innehåll

Arbetsområdet behandlar texten i BIOLOGI DIREKT 2012 på sidorna 284 till 300

Vad ska du kunna?

Använda ord som organism, organeller, cellkärna, cellvätska, cellmembran, mitokondrie, lysosom, kromosom, gen, DNA, könsceller och könskromosomer.

Förklara begrepp som celldelning, reduktionsdelning, den genetiska koden, dominanta och vikande gener och mutation.

Du kan visa det genom att ...

  1. rita en djurcell med några viktiga organeller och ange deras namn samt funktioner (se sidan 289)
  2. använda bilden på sidan 289 för att förklara hur kromosomer, gener och DNA hör ihop
  3. berätta om vad som händer vid en celldelning och vad som menas med reduktionsdelning, och då använda ord som kromosomer, cellmembran, cellkärnor, modercell, dotterceller, könsceller och befruktning
  4. utifrån ett korsningsschema berätta vad som menas med dominanta respektive recessiva anlag och då använda ord som kromosompar, gen, anlag, egenskap, könsceller och generation
  5. ge exempel på sådant som har med mutationer att göra och förklara vad som menas med en cancercell

Undervisningen kommer att innehålla gemensamma genomgångar och diskussioner samt eget arbete med instuderingsuppgifter och exempelvis bokens uppgifter på s.290, 300 och 306. Använd gärna Sammanfattning 5 på s.301 samt facit på s.400-401.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: