Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Sländan hösten 2016

Skapad 2016-09-16 08:19 i Ellös förskola Orust kommun
Titel på temat/projekt
Förskola
Vi prövar

Innehåll

Nulägesbeskrivning: Var är vi?

Vi har just inskolat 3 nya barn och vår barngrupp består nu av 14 barn i åldrarna 1-4 år. 3 barn i gruppen har annat modersmål än svenska. Under våren jobbade vi med babblarna och tecken som stöd som hjälp i vårt tema. Förskolan har sökt pengar till vår uteverksamhet som vi till vår stora glädje fått beviljat. Alla avdelningar kommer därför att knyta sitt arbete på avdelningen till vår uteverksamhet och arbetet där. Vi kommer fortsätta använda oss av tecken och babblarna som stöd i det arbete vi gör.

Barnen är inne i att lära sig olika leksignaler/regler samt att sammarbeta, hjälpa varandra och ta hänsyn till varandras känslor, viljor och förmågor.

Det är vårt uppdrag att hjälpa dem i detta men samtidigt att utveckla deras kunskaper inom matte, språk, teknik och skapande. Våra barn är nyfikna och vill gärna pröva så vårt tema under hösten blir:

"VI PRÖVAR!"

 

 

 

Våra mål: Vart ska vi?

Mål: Att ge barnen möjligheter att pröva/testa och leka tillsammans inom många områden i förskolan.

Språk: att utveckla barnens språk genom att pröva rimma, sätta ihop ord, teckna, klappa, ramsa och sjunga.

Matte: att utveckla barnens matematiska begrepp och förståelse genom att räkna, mäta, sortera, addera och väga

Teknik: att utveckla barnens förståelse för olika fenomen i vår natur och vardag

Skapande: att utveckla barnens intressen för färger, former och olika metoder för skapande

 

 

Arbetssätt - genomförande: Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta med uteprojektet ihop med myran och hjälpas åt att ansvara för olika aktiviteter ute. Målet med det arbetet är att skapa en glädjefylld utemiljö med många utmaningar som leder till samspel och kunskap. En dag i veckan har vi planerad aktivitet ihop med myran ute. 

Vi kommer att ge barnen möjligheter att pröva/testa på olika saker i vårt dagliga arbete på avdelningen. I arbetet introducerar vi olika saker/lekar och aktiviteter. Utifrån barnens förståelse och intresse kan vi sedan utveckla dessa och på så vis öka vårt lärande.

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Lust att lära

Vi upplever att vi använt oss av barnens intressen/nyfikenhet när vi tagit vara på situationer att jobba med där barnen visat intresse för något. ex; förstoringsglas, snö/is/vatten, verktyg. När vi använt deras intresse upplever vi att de varit mer engagerade i det vi gjort.

Barnen har kunnat återkoppla/ta upp saker som vi gjort och prata om dem i efterhand. Barnen har upplevt något eller varit aktiva i aktiviteten vilket vi tror bidrar till lärande. 

Normer och värden

Vi jobbar med detta hela tiden framförallt i våra vardagssituationer. Vi pratar om hur man tar hänsyn, visar varandra respekt på ex lek, samlingar, vid läsvila, av och påklädning osv. Vi använder oss av tummen upp samt uttryck som "bra/go kompis". Vi har flera exempel där barnen hjälpt varandra med ex kläder eller hämta något åt varandra. Konflikter om saker kan vara svåra ibland men flera barn har lärt sig olika strategier som tex att försöka byta och vi jobbar på att "vänta" till något är "ledigt". De stora barnen kan komma med saker som de haft och säga: - Nu är den ledig! och sedan lämna saken till den som väntar.

Vi ser att barnen själva använder tummen upp och att de lyser upp när de ser tecknet.

Inflytande och medskapande

Barnen har till stor del varit medskapande då vi valt att fokusera på saker som de har intresserat sig för. ex; snön, verktygen, förstoringsglasen, skräpet, 

 

Utvärdering av våra mål:

Språk: Vi har använt ramsor och sånger på samlingen. Barnen har tyckt om flera av dem och blir alltid glada när vi skall ha samling. Vi har använt Tecken som stöd och barnen har lärt sig en del tecken framförallt tecken för frukt, mat och fordon.

Matte: Vi har räknat varandra, äpplen, tallrikar osv. Ramsor om antal så som kycklingarna. Vi har tittat på mängd och volym med vatten i rör och använt uttryck som mer, mindre, mest, minst. Barnen räknar ofta olika saker spontant. I leken har vi varit noga med att benämna med olika matematiska begrepp. När vi gjorde hinderbanan med myran tränade vi lägesbegrepp samt avstånd, kroppsuppfattning, koordination och turtagning.

Teknik: Ute har vi använt snön och utforskat den. Dels som byggmaterial och också som fenomen. Vi tog in och smälte. Vad händer, hur ser den ut, varför? Ur detta kom frågan om varifrån vattnet i kranen kommer och hur det kommer dit. Vi har valt att ha material för konstruktion (både fritt och efter ritning)

Skapande: Vi har skapat tillsammans och enskilt. Barnen gjorde den stora tavlan i hallen gemensamt. Flera av dem har gjort egna små tavlor också. I målarrummet har vi blandat och testat olika färger och vi har gjort sockermålning.

 

 

Kopplat material

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: