Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Proyecto Música

Skapad 2016-09-16 08:39 i Skiljeboskolan Västerås Stad
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Arbeta individuellt eller i grupp och ta reda på fakta om en artist eller grupp som du gillar. Under veckorna 38, 39 kommer ni att jobba med det på lektionerna och redovisningen sker i klassen. Ni väljer en låt att visa för klassen. Själva redovisningen kan ske för klassen om eleven är bekväm med det, annars redovisar den för mig. Dock ska videoklippet visas för klassen. Nedan kommer punkter att ta med i sin presentation!

Innehåll

Proyecto música:

1. Vad artisten/ gruppen heter, åldern.

2. Nationalitet, vilket land kommer artisten / gruppen ifrån?

3. Vilket eller vilka språk sjunger han / hon / dem på?

4. Vilka lyssnar på den/ dem, målgrupp.

5. Fritidssysselsättning: Finns det någonting som artisten eller gruppen gör på fritiden.

6. Hur blev artisten/ gruppen känd?

7. Varför gillar du den artisten/ gruppen?

Matriser

M2
Matriser: Språkval 8, Moderna Språk i Spanska

Elever får motivation och undervisningar för att klara deras förmogor genom kursplan i ämnet.

Anstränga sig för studier och lära sig att utveckla deras färdigheter.
E
C
A
Förmåga att använda grammatik och kunskaper för att kommunicera och samtala. Genom intresse, åsikter, aktiviteter vardagliga situationer, händelser, sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, berättelser instruerande och beskrivande.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsenliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfata väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lungt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förmåga att lyssna
för att granska information och förstålse. Genom berättelser, dialoger, muntliga eller skriftliga texter, grammatiska strukturer, ordförråd, satser, fraser och fasta språkliga uttryck.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Förmåga att läsa för att utveckla elevers lärande och kännedom i ämnet. Genom tydligt talat språk och texter i olika sammanhang.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förstålse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Förmåga att tala
för att förbättra uttal och intonation. Genom dialoger, beskrivningar, berättelser och språkliga strategier för att delta.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion. Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Förmåga att skriva för
att träna kunskaper. Genom instruktioner, grammatiska strukturer, fraser, satser, frågor, svar, uttryck och skriftliga kommunikationer.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt, tidligt och till viss del samman- hängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt, tidligt och relativt samman- hängande.
Förmåga att skapa
för att konkretisera och producera skapande redovisningar. Genom skriftliga och muntliga produk- tioner, presentationer, framställningar och uppgifter: 1, 2, 3 och 4.
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Förmåga att delta för att
förbättra och studera. Genom uttrycka sig, kommunikation, framställningar och redovisningar.
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
 • M2  A 9
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: