Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande Hyddans förskola Igelkotten 2016/2017

Skapad 2016-09-16 09:09 i Hyddans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Hyddan arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Detta sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Som medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar, ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer där det synliggörs att majoritetsbeslut gäller. Barnen tränar sig på att stå för sina val, vilket i sin tur ger dem redskap för att kunna ta ställning och våga stå för sina åsikter. Vårt mål är att ge barnen förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra. Vi arbetar kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt och indirekt, ska ha inflytande över vilka material som ska finnas i respektive rum såväl inne som ute.

Innehåll

Barnen på igelkotten får lära sig att rösta, förmedla sina åsikter och stå för sina val. Verksamheten ger barnen återkommande möjlighet att få rösta i olika situationer med hjälp av olika demokratiska metoder. Vi är lyhörda för barnens behov och tankar och har en tillåtande, positiv attityd gentemot barnens idéer och önskemål. Vi vill visa att barnens tankar är viktiga och att deras åsikter spelar roll. Vi samtalar med barnen för att bekräfta och återkoppla barnens handlingar så att de förstår sin roll i det sociala samspelet. Under detta läsår har vi, som ett delmål av Grön flagg -närmiljö låtit varje barn få visa upp sin favoritplats i närområdet. Barnen får gå först i ledet och visa vägen för sina kompisar.

 

 

Kännetecken

tillit

ansvar

llyhördhet

respekt

förmåga att uttrycka sig

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: